LA7JBA – Rolf Jakob Krog – Silent Key

LA7JBA, Rolf Krog. (Foto: la1uw)

Det er med stor sorg vi må melde om LA7JBA Rolf Jakob Krogs bortgang onsdag 10. juni. Rolf ble 78 år gammel.

Rolf var elektriker, og deltok i planlegging av elektrisk anlegg i Trondheimsgruppens lokale på Lialøkken.

Han var også ivrig med på våre repeatere, og hadde alltid en god kommentar med et blink i øyet.

Våre tanker går til Karin og familien. Vi lyser fred over Rolf sitt minne.

For Trondheimsgruppen, LA9QV Stein-Olav