2019-06-05-STYREMØTE

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. juni 2019

2019-06-01 Gruppesaker
Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres.

Jan, LA7VV, har gjennomgått andre eske med QSL kort (nå ca. 2000 kort) og er i gang med den neste. Statistikk vil komme etter hvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc.

Første nybegynnerkveld blir torsdag 6. juni for å bli kjent med radioer og komme i gang som operatør på gruppestasjonene. Stian, LB5SH, organiserer aktivitetene.

Det har kommet ønske om bruk av eget kallesignal på klubbstasjonen under tester. Styret vedtok at det sendes søknad til stasjonskomiteen for hver enkelt test. Et forslag til oppdatert reglement for bruk av stasjonene vil bli utarbeidet av stasjonskomiteen til neste styremøte. Reglementet for bruk av stasjonene henges opp ved stasjonene.

Møteprogram for høsten, tema:

  1. august: Oppstart; bruk av våre stasjoner for digitale moder på HF, RTTY, FT8, FT4
  2. september: Sambandsøvelse
  3. oktober: Jording, ved Lars, LA3MUA.
  4. november: Contest og DX på HF, programmer, N1MM etc.
  5. desember: Julemøte etter gammel tradisjon
    Reserve tema: SSTV på HF, 6m og 4m aktiviteter, Winlink workshop nr. 3,

Sommeravslutningen: Ingar trenger hjelpere for grillaften og spesielt til opprydding og oppvask etterpå. Det blir utlodning med premier som tidligere og premier for utlodningen mottas med takk.

Operatørkonkurransen er i gang med bruk av LG80T på CW og SSB. Deltagelsen kunne ha vært bedre og det vil bli sendt ut info om dette til medlemmene.

Det ble i forrige styremøte diskutert et forslag fra Tor, LA3WAA, om å etablere en konkurranse for å få opp interessen for å kjøre med gruppens kallesignal og spesielt LG80T. Det foreslås at det fra ett gitt tidspunkt for start av konkurransen gis 1 poeng for hver QSO kjørt med klubbsignatur. Mode: CW og SSB likestilles. FT8 og FT4 teller ikke. Dette gjelder alle dager og/eller weekender. Hvis det er bestemt at det skal kjøres test som multioperatør, vil dette også telle for den enkelte som deltar i testen.

For å registrere deltagelsen brukes loggeprogrammet N1MM. Hver gang man deltar, og før man begynner, logger man inn på N1MM ved først å trykke ctrl O og legge inn egen signatur, for å registrere egne poeng.

Underveis i konkurransen kan resultater offentliggjøres på QST lokalt og sentralt om hvem som er nr. 1,2 og 3. Konkurransen avsluttes 31.12 hvor loggen nullstilles og ny runde/år starter. Diplom skrives ut til 1 2 og 3.

Sanimir har gått opp til radioamatørprøven og fått tildelt LB6VI. Gratulerer!

Gunnar, LA7VMA, er SK. Vi kondolerer!

2019-06-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Det er ennå 6 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019. Et medlem har meldt seg ut i mai.

2019-06-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: 40-10m beam har sannsynligvis en dårlig kontakt for 40m. Vinden har i vinter dreid festet i rotoren slik at virkelig beamretning bør sjekkes manuelt fra tid til annen. Ny 1:6 balun er innkjøpt for 160m Windom og vil bli skiftet ved anledning. Etter skifte av oppheng på forsamlingshuset, henger Windom antennen litt feil og en ny galge i masten vil løse dette. 2m/70cm antennen trenger ny kabel.

Det planlegges en antennedugnad.

Stasjon B: Overgang til headset for IC 7300 er donert av Håvard, LB9RE. Opptrekk viren har kilt seg og må repareres. Ny rotorkabel må anskaffes da den gamle har smuldret opp over vinteren.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Begge antennene er nå oppe igjen. Det mangler et headset for stasjonen.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre. Aluminiums rør med ca. 30 mm diameter er gitt av Håvard, LB9RE.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Krystallet flyttes over i en reserve sender. Aksjon Stein-Olav, LA9QV. En annen radioløsning basert på Tait vurderes.

Det legges planer for tilsyn på utestasjonene; Frøset, Vassfjellet, Bringen, Liaåsen, Litjvola og eventuelt Røros er aktuelle i år. Vi har ennå ikke fått adgangskort fra Telenor for tilgang til stasjoner på Frøset og andre. Saken purres.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
Sambandsøvelsen ble avhold 28. mai. Tre lag ble sendt ut for å opprette samband tilbake til LA2T på 2m og HF. Etterhvert ble samband opprettet fra alle tre lag. Sambandet bør fortrinnsvis sjekkes før man drar ut på lokasjoner. Utstyr bør fortrinnsvis være gruppens utstyr og flere HF/VHF sett bør etableres.

To workshoper er avholdt for å operere Winlink via pakkeradio på UHF. En tredje workshop planlegges med fokus for tilkobling til aktuelle radioer.

Trådløsantenne som skyter Internett fra Bård til LA2T er flyttet til vindski og kabel byttet. Programvare er oppdatert for Winlink på Gråkallen.

Det er startet månedlig “funksjonstest” av nødnett-terminal (takk til LA1UW for ledende spørsmål om hvor ofte den blir slått på..)

Vurdere å bruke APRS bulletins for info. Klubbkvelder osv.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Installasjon av en varmepumpe planlegges og en dugnad for dette planlegges. Vi har nå to pumper å velge i. En pumpe settes opp overfor stasjon B og en annen for stasjon C. Karl, LA9KOA, har tatt kontakt med ekspert for vurdering av gode oppsett.

Vårrengjøringen er påbegynt, men mer må gjøres. Ryddeaksjonen på loftet er nå avsluttet og så langt er 8 fulle tilhengere kjørt bort til gjenvinning.

Dørene til begge radiorommene er reparert og kan nå lukkes for å få «Stille Sending».

2019-06-04 Eventuelt
Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Maker Faire. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Håvard, LB9RE, sekretær
Tor, LA3WAA, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jan, LA7VV, nestleder
Karl, LA9KOA, styremedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 4. september 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.