LA2T Radioamatørprøven 2016

Høstens radioamatørkurs ble avsluttet med prøven torsdag 24. november. På bildet sees de som gikk opp til prøven i dyp konsentrasjon over oppgavene og de mulige løsningene. Kravet var å bestå et minste antall oppgaver med riktig svar.

Etter at prøven var avlagt og innlevert til Oddbjørn, LA9JK, gikk praten livlig omkring mange temaer som framtidig radioamatører.

Når prøvene blir ferdig evaluert hos NRRL og resultatet har kommet tilbake, vil vi komme med en liste over nye radioamatører.

Vi ønsker alle lykke til!