2016-11-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. november 2016

2016-11-01 Saker fra forrige styremøte
Styret ønsker at aktivitetskveldene i hovedsak benyttes til radioamatøraktiviteter. Vi har en god radiostasjon, et verksted og sambandsrom med alt utstyr som bør være i full bruk på slike kvelder.  

John, LA9AJA er kontaktet, men har ikke svart. APRS på Fosen er under planlegging og Bård, LA4THA, følger opp etablering på ønsket QTH.

2016-11-02 Økonomi
Det er betalt inn deltakeravgift fra 8 kursdeltagere. Gruppen har god økonomi.

2016-11-03 Komiteene
Teknisk komite;
APRS på Ruten, LD7TR, sender igjen som normalt. Taket på bua er igjen reparert. Odd Anders skal ha takk for vel utført arbeid og har fått påskjønnelse for dette.

Turen til Oppdal ble gjennomført på fredag 23. september. LA7ORR har fått ny radio, Tait 800II, og byttet kanal til R7. APRS har falt ut, ny tur opp til Almanberget planlegges. Odd Olsen påskjønnes som tidligere.

APRS på Hommelfjell gjør stasjonen på Røros overflødig og denne stenges.

Det planlegges å forkorte kallesignalet på LA7RR på Gråkallen. Det sjekkes for tilgang til internett for styring av APRS.

Det planlegges etablering av en stasjon på Granås for HF og eventuelt for 6m sender. Det er god internettilgang på lokasjonen. Bård, LA4THA, planlegger etableringen.

HF stasjonene på Lialøkken trenger ny strømforsyning. To stk Diamond GSV-3000 anskaffes. Vinsjen på mast A har ødelagt rele og må skiftes/repareres før vinterstormene kommer. En inverted L for 160m planlegges.

Det vurderes å endre sambandsoppsettet for Bringen og Røros med eventuell link til Trondheim. En kryssbåndstasjon for 2m/70cm settes opp på Røros og Liaåsen tilknyttet LA8QR på Bringen.

Det planlegges oppsett av APRS på egnet lokasjon på Fosen for å bedre dekningen i området.

En fill-in digi APRS vurderes på Støren. John, LA9AJA, er kontaktet.

Sambandskomitéen:
Bård, LA4THA, er ny leder av komitéen.

TV-aksjonen kommer 23. oktober og sambandsopplegget ble ikke gjennomført i vår regi.

Vi har fått positivt svar på søknaden om sambandsmidler fra NRRL. En strømforsyning, Diamond GSV-3000 anskaffes. Tuner til IC-7200, type/modell AH-4 anskaffes.

Huskomitéen:
Oppussingsprosjektet av lokalene på Lialøkken fortsetter med oppussing av HF shacken som neste tiltak. Forslag til ny farge mottas!

Stolpe er satt opp i stua for å støtte bjelken i taket.

Rydding og vinterklargjøring planlegges. Det trengs ca. 4 nye museskremmere.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-11-04 Kurs
Kurset er noe forkortet og det nå 3 kvelder igjen før prøven. Deltakerne innlemmes i medlemslisten.

2016-11-05 Eventuelt
Jubilant vil få oppmerksomhet på julemøtet.
Diskusjon omkring frekvens på styremøter. Et alternativ kan være å sette opp møter i måned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 og avlyse enkelte måneder hvis det er få saker som kan utsettes eller behandles via e-post. Det sendes ut innkalling eller avlysning for hvert enkelt møte.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 7. desember kl. 19:00 på Lialøkken.