Funksjonshemmedes dag 03/12-2016 markeres

funksjonshemmetDen 3. desember er den internasjonale dagen for funksjonshemmede, og «IARU Region 1 International Programme for Handicapped Amateurs» (IPHA) ønsker å markere dagen ved å fokusere på amatørradio som en aktiviserende hobby der funksjonshemmede kan inkluderes og delta på lik linje linje med resten av verdens amatører.

Flere land vil markere begivenheten ved å operere med en spesialsignatur fra sine klubbstasjoner:  

  • Radio club Tuzla E71AVW vil være aktiv på 14,180 MHz SSB fra 1200-2000 UTC . Stasjonen vil bli aktivisert av blinde radioamatører fra Tuzla radioklubb, og et spesielt QSL vil bli sent for alle kontakter
  • Radio Society Botswana
  • PI4CGR (Commissie Gehandicapte Radioamateurs)  vil operere PSK på alle HF-band
  • HG5C Radioclub BAJCSY fra Ungaren, vil starte allerede 2. desember med OQRS
  • Derby and Dist Amateur Society (DADAS) vil benytte signaturen G2DJ, og operatører vil alle være funksjonshemmede

De som har vært radioamatører lenge nok, husker sikkert tilbake til LA5LG’s Hjelpefond som ble opprettet på 60-tallet for å hjelpe funksjonshemmede til å bli radioamatører under mottoet «Ut av isolasjonen». Dette var med på å åpne veien for mange svært isolerte og desillusjonerte unge mennesker som var stuet bort på institusjoner og gamlehjem rundt om i landet, og som samfunnet nesten hadde glemt.

NRK TV engasjerte seg også i saken, og de påfølgende årene endret mye både på holdningen til funksjonshemmede og deres muligheter for et normalt liv i samfunnet. I 1992 opprettet FN’s generalforsamling den 3. desember som internasjonal dag for funksjonshemmede for å fremme bevisstgjøring, tiltak og like muligheter for alle mennesker uavhengig av funksjonsdyktighet.

FN’s konvensjon

På globalis.no står bl.a. følgende:

«Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006, og trådde i kraft 3. mai 2008. Da hadde 20 parter til avtalen gitt sin endelige godkjennelse.

Konvensjonen stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter. Tilrettelegg dreier seg særlig om å innføre lover og regler som hindrer diskriminering.

Nærmere 10 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet, og konvensjonen vil sikre at denne store og uensartede gruppen får nyte godt av de samme rettighetene som alle andre.

Medlemslandene forplikter seg til å innlevere rapporter hvert fjerde år, til en egen komité som overvåker gjennomføringen av konvensjonen.

FNs generalforsamling innførte et sett standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming i 1993. Disse reglene var ikke bindende, men bidro like fullt til at nye lover ble vedtatt i en rekke land verden over. Konvensjonen er en videreføring av dette arbeidet.»