LA2T de siste 30 årene i «AR»

Generalforsamling1984_2En kort oppsummering over aktiviteter i
Trondheims gruppen de siste 30 årene

Her er en kort oppsummering av notiser, artikler og årsrapporter som har vært på trykk i AR i løpet av de siste 30 år. Mange fra regionen har bidratt med stoff til AR, men her er det kun tatt med ting som omhandler vår gruppe. Altså er det ikke med noen artikler fra medlemmer av gruppen som har skrevet i AR når innholdet i artiklene ikke har dreid seg om LA2T.

Hvert år sender Trondheimsgruppen årsrapporter til NRRL, 11 av disse rapportene er å finne i NRRLs medlemsblad «Amatørradio» i løpet av de siste 30 år og i samme periode finner en 6 framsidebilder med motiv hentet fra Trondheimsgruppen.

Den redaksjonelle interessen for å ta med info fra gruppene i AR har svingt litt i perioder, slik at det er år hvor ingen rapport har vært trykket.

ar-6-84
(pdf-fil)

Denne oppsummeringen begynner med året 1980, men først i 1983 kan en finne noe skrevet som omhandler Trondheimsgruppen, – da som opptakt til at gruppen skulle arrangere NRRLs Generalforsamling året etter. I 1994 ble så Generalforsamlingen presentert med en rekke bilder fra Trondheim både inni bladet og som framsidebilder.

Et stort sambandsoppdrag i forbindelse med NorData ble omtalt i 1987. Året etter var Trondheimsgruppen på flyttefot til Leirbrua og det ble skrevet en notis om flyttingen i tillegg til at to markante personligheter i gruppen ble omtalt. Året 1989 rundet Trondheimsgruppen 50 år, og LA4RF skrev en omtale av jubileet i AR.

I 1992 står en omtale av at gruppen besøkte Telemuseet i Trondheim, med LA2AD som omviser. Samme år skrives det om at gruppen har begynt å komme i skikkelig orden på Leirbrua, med utvidelser av gruppelokalet samt at en skikkelig antennemast ble reist.

Året 1995 er gruppen omtalt i forbindelse med nok en flytting, denne gang til Lialøkken. I 1997 omtales gruppens tildeling av spesialsignaturen LM2T i anledning av at Trondheim by feiret 1000 år, og også signaturen LM2SKI i anledning VM på ski som ble arrangert i Trondheim samme år. Trondheimsgruppen markerte videre i 1998 radioamatørenes innsats under krigen med å sette ned en plakett i bymarka på stedet der illegale sendinger ble utført under krigen.

Da vi rundet inn i et nytt årtusen, ble det nokså mye stoff om Trondheimsgruppen ettersom gruppen igjen stod som arrangør av NRRLs Generalforsamling. I tillegg står en lengre omtale i anledning av at gruppen hadde feiret 60 års jubileum.

I 2001 var Trondheimsgruppen på båttur til Munkholmen for å delta i Lighthouse Weekend, en trivelig utfart med radiokjøring kombinert med fiske.

I 2003 feiret NRRL 75 år, og alle gruppene presenterte seg med en historisk oppsummering av sitt virke i en jubileumsutgave av AR, og samme år står en omtale av et av gruppens byggeprosjekter, en multibanddipol som ble laget i løpet av et par møtekvelder i gruppen.

LA2Ts gruppelokale ble utvidet med flere rom i 2004, og arbeidet med dette er omtalt i AR. Den hjemmesnekrede portable repeateren ble omtalt i 2005, hvilket var starten på gruppens oppgradering av utstyr til nødsamband.

I 2006 deltar Trondheimsgruppen i Fieldday med storsatsing på Byåsen Videregående skole, og året etter ble antenner og utstyr rigget opp på Kristiansten festing hvor Fieldday ble kjørt ifra med påfølgende omtale i AR.

siste30_rÅret 2009 ble et år hvor LA2T markerte seg sterkt i Amatørradio, med en omtale av Jenteringen som ble forsøkt startet i Trondheim, en omtale av contestkjøring fra LN2T og en omtale av turen til Bringen med opprigging av ny reapeter på programmet.

Så langt i 2010 har det imidlertid ikke blitt skrevet noe om Trondheimsgruppen i AR.

Det har vært trykket flere flotte bilder fra Trondheimsgruppens virke på framsidene til AR i disse 30 åra, og det er i hovedsak LA9GY’s fortjeneste.

De som har bidratt med omtale av gruppen i AR de siste 30 år er: LA2AD, LA3ECA, LA3IRA, LA3RLA, LA3XMA, LA4RF, LA4YW, LA5HIA, LA5HMA, LA9GY, LA9MB, LA9PX, LA9YF og LB9RE.