2010-08-24-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen
tirsdag 24.august 2010

  Det var oppmøtt 11 personer i Lialøkken grendehus.

1 Ingar LA4CKA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

2 Antenneparken på LA2T.
Tor LA3WAA tok opp temaet angående antenner og hva som ønskes gjort med dem.
Trådantenneparken trenges å sees over/repareres og eventuelt fjerne overskytende antenner.
40M beam skal opp i den største masta. Dette kan ikke gjøres før etter at bonden har slått på   jordet. Spolene til antennen har Tor på arbeid, da det er en vakkel et eller annet sted.
Det er ønske om en 6m beam. Jan Inge sjekker mulighetene for å overta en av beamene  som står på Liaåsen.
60m dipolen må sees på, ser ut som om det er feil på Coax.
Invertert L antenner er planlagt for 160 og 80M.

For å få dette til trenger stasjon og sambandskomiteen forslag på antenner som ønskes og ikke minst hjelp til arbeidet som skal gjøres. Kontakt Tor med innspill.

3 Diskusjon om fremmøte og miljøet i gruppa.
Det kom frem på møtet et spørsmål om styret syntes miljøet i gruppa er bra. Det ble en diskusjon rundt dette, følgende konstruktive forslag kom opp:

Diskusjon om fremmøte og grunnen til dette.

  • De fremmøtte på årsmøte må kunne bestemme!
  • Er fullmakter litt gammeldags og ikke etter dagens normer for demokrati?
  • Fullmaktene ved valg/avstemming på årsmøte bør fjernes. Styret skal se på dette.
  • Spørreundersøkelse angående miljø/aktivitet/fremmøte på gruppemøter.
  • Samarbeid med Røde Kors angående kurs? Og kurs på internett?
  • Miljø og aktiviteter etter kurs slik at vi ikke mister de ”nye” amatørene.
  • Alle må føle seg velkommen i gruppa, uansett aktivitetsnivå og hvilke del av hobbyen man      syntes er mest attraktivt å drive med.

Medlemsområde på WEB  
Det ble ytret ønske om et LUKKET medlemsområde på hjemmesiden der møtereferater, innkalling til Årsmøte etc. kan legges ut. Sekretær tar dette med WEB Manager

5 Nødsambands-midler fra NRRL
Gruppen er etter søknad innvilget kr 15000.-
Prioritering av midlene, ut i fra HQs prioritering, foretas på styremøte 23september.  Sambands- og repeater komiteene bes gjøre innspill til styret innen 17oktober 2010.

6 Temaer til møter
Det kom opp på møtet at vi har et jordingsproblem på brakka. Dette er i hvert fall på racken med APRS etc. Ingar har kontaktet gruppas ”elektrikker” som skal se på dette neste gang han er i Trondheim.

7 NRRL. Meningsutveksling om HQ, NRRL og Generalsekretær.
Det har vært en komité i gang for å se på det arbeidet som gjøres i NRRL, her under kontoret, Generalsekretær og HQ. Svarfristen var satt før gruppen hadde sitt første gruppemøte, men vi sender dette inn uansett, med kommentar angående svarfristen.

Følgende synspunkter kom opp på møtet:

Det viser seg at formannen i valgkomiteen i NRRL også er NRRLs innleide regnskapsfører.
Dette er etter gruppens medlemmer en meget UHELDIG sammenblanding av roller som ikke må forekomme i vår organisasjon.
Generalsekretæren tar ikke alltid NRRLs side i saker. Han blander for ofte inn egne meninger som aktiv radioamatør inn i foredrag om NRRL.
Når han representerer NRRL så er det KUN NRRLs (les HQ etc.) synspunkter som gjelder.
Når managere og enkeltpersoner henvender ser til kontoret/HQ med saker som både er forslag og gjøremål som må utføres er det svært ofte at tilbakemelding uteblir.
HQ/kontoret må ta mer tak i de sakene som sendes inn til dem.
Bullen og svar. Hvorfor skal alltid kontoret/ presidenten svare i samme nr som innlegg(les kritikk) står trykket? Er ikke dette en gammel uskikk som må fjernes nå?
Postavstemming på generalforsamlingen fungerer ikke. Dette ble spådd av mange på forhånd. Når kommer en WEB avstemmingsmulighet? Vi må følge med i tiden!
Valgkomiteen. Finnes det noen instruks for valgkomiteen? Trondheimsgruppen ønsker i så fall en kopi av denne. Hvorfor skal valgkomiteen anbefale noen kandidater? Er det ikke komiteens jobb å skaffe kandidater, og så får medlemmene bestemme hvem som skal velges.
Det er savn at generalforsamlingen ikke er på ”omgang” i landet.
Vi ser jo at vi trenger en stor Ham meeting! Men en rundgang burde det være.
Når først Generalforsamlingen er på Ham Meetingen, så burde den legges til lørdagen, slik at flere møter opp. Det er mange flere tilstede da!

8 Samarbeid med Røde Kors(RK) og FORF

På dette møtet var det to radioamatører til stede som også er med i Røde Kors.

Jan er ansatt og Ole Martin er sambandsleder i RK.

  • De savner samarbeid mellom oss og de andre FORF medlemmene.
  • RK savner våre planer for samband og ikke minst hva vi kan.
  • APRS. Samarbeid om lokasjoner.
  • Samarbeid om utstyr ved behov.
  • Plan til FORF/Politiet på hva vi kan gjøre og vår styrke.
  • Mannskapslister og utrykkings tid
  • Utstyrsliste
  • RK ønsker samarbeid om øvelser og aksjoner med oss.
  • RK skal ha en øvelseshelg i slutten av september. Der ønsker de HF samband.
  • RK har egne skjemaer for søknad om fri i arbeidstiden ved aksjoner. Sekretær kontakter RK for dette.

Gruppen henstilles til å ta tak i sambandssiden omgående, slik at også vi kan bli aktive deltagere i FORF.

9. Neste styremøte er 23. september kl 1900 på Lialøkken

Møtet hevet kl 2140
Referent: Bjørn LA1UW