LA1K og LA2T auksjon 1.2.2007

auk_HP3351B_7Da har årets store begivenhet gått over i historien. Mellom 20-25 stk hadde tatt turen opp til Lialøkken. I år samarbeidet vi med LA1K så utvalget av junk har aldri vært større. I tillegg til det som ble auksjonert bort hadde vi laget et bord i enden av rommet som vi kalte ”Rot og Rask”. Der var det 10,- for en ting og for 100,- fikk du plukke så mye du ville. Ellers ble det solgt kaffe, kaker og brus.

auk_P1010097_7Totalt fikk LA2T inn: 4238,- og LA1K fikk inn: 2169,- Disse tallene er resultatet av grov regning. Endelig beløp vil komme senere.

Som tidligere hadde Bjørn 1UW tatt på seg jobben som auksjonarius. Han hadde også tatt på seg jobben med å fylle ut og lage liste over ting som skulle auksjoneres bort. Som alltid gjorde Bjørn en glimrende jobb. Styret vil rette en stor takk til Bjørn for stålende jobb. Vil også takke gruppens webmaster LA3RLA Kai for rask utlegging og oppdatering av listen på hjemmesiden vår.

auk_HPIM3160_7Stemningen blant de fremmøtte var i år som før veldig god og det virket som folk koste seg. Etter at selve auksjonen var over fikk de muligheten til å se bedre på det utvalget som var igjen og evt kjøpslå med selger da. Dette var det en god del som benyttet seg av.

auk_HPIM3162_7Det som sto igjen til slutt ble kastet i en henger som LA3XMA Odd hadde med seg.

Til slutt vil vi takke LA1K for et godt samarbeid.

LA5HMA Tone Sekretær.

01.12.2007