2007-11-27-Gruppemøte

P1010008_7_1Odd 3xma åpnet møtet med å ønske alle velkommen. 17 stk var tilstede.

Odd informerte om at det var siste sjanse for å få med utstyr på junkauksjon som er 1. desember. Eller informerte han om at det er kommet inn 80000,- i nødsambandspenger.

Ottar ba om ordet før dagens tema startet. Han kom med noen personlige tanker som var skrevet ned i et brev. Brevet ble overlevert styret og refereres her i sin helhet:

Til styret for Trondheimsgruppen av NRRL
Som menig medlem av gruppen føler jeg behov for å komme med noen kommentarer.
Etter at gruppens valgte leder for 2007 –LA9QFA Knut- trakk seg, har de resterende styremedlemmene forsøkt og føre arbeidet videre. I første rekke har dette ført til at den valgte nestleder LA3XMA Odd har tatt over ledervervet.
Det har vært sparsomt med opplysninger om hva som var foranledningen for at Knut trakk seg noe som i og for seg er greit uten at dette skal brettes ut for medlemmene i møter og ellers. Jeg regner med at Knut`s avgang og den nye situasjonen for styret blir kommentert på en saklig måte i styrets årsberetning.
Jeg har oppfattet at den nye situasjonen av noen er blitt innrapportert til NRRL med mulig tvil om at styret med den nye leder var formelt gyldig. Videre har jeg oppfattet at det ikke er gjort innsigelser på dette fra NRRL. På den andre siden hører jeg at NRRL har holdt igjen utbetalingen av bevilgede midler til Nød og Katastrofesamband. Det har i det siste kommet meg for øret at denne utbetalingen nå er på plass.
Vi mennesker har alt for lett for å komme med negativ kritikk når vi har behov for å si noe. Å gi litt ros og positiv omtale av det som skjer, glemmer vi lett. Med dette vil jeg gi en honnør til Styret for det arbeidet som er lagt ned så langt. Etter en turbulent periode i forbindelse med Knut`s fratreden har styret fungert meget tilfredsstillende sett fra mitt ståsted. Møteprogrammene har vært innholdsrike og aktuelle, de har initiert deltakelse i flere tester, og junkauksjon er nært forestående. Oppmøtet på medlemsmøtene har også vært rimelig bra.
Når jeg nå hører rykter om at enkelte eller hele styret tenker å trekke seg ved kommende årsmøte, synes jeg dette er meget betenkelig og jeg håper at så ikke skjer. I hovedtrekk representerer dere et generasjonsskifte som er meget viktig å beholde. Kontinuitet er også viktig for at et styre skal fungere godt. Derfor oppfordrer jeg dere så innstendig jeg kan å fortsette i et arbeid som er meget viktig for gruppens fremtid. Jeg har rimelig grunn til å anta at jeg har flertallet av gruppens medlemmer med meg i det som her er skrevet.
Trondheim 2007.11.27
Ottar Mosseby – LA1UI
Kopi til valgkomiteen
Sitat slutt

P1010036_7_1Etter at Ottar hadde lest opp brevet kom det fram flere støtteerklæringer til det sittende styret.

Dagens hovedtema var antennebygging med LA3TMA Morten.

Antennen som skulle bygges var en senterfødet coaxial dipol. Den består av:
1 coaxkabel på 3,87 m RG59 og 32mm elektriker rør. Mål og tegninger finner du her.
Denne antennen er konstruert av LA1IC, på folkemunne i trøndelag kalt ”mortenantenne”.

De forskjellige delene ble lagt ut og medlemmene fikk selv muligheten til å bygge den selv. De fremmøtte gikk løs på oppgaven med stor iver.
P1010019_7_1Karl Georg hadde med seg antenneanalysator og tok på seg oppgaven med å teste antennen etter hvert som de ble ferdige.

Det kom frem i klare ordelag st det hadde vært en spennende og artig kveld.

Møtet hevet 2110.

LA5HMA Tone
Sekretær

27.11.07