2007-12-05-2007-Håndball EM 2008

I forbindelse med avvikling av Håndball EM i Januar har jeg på vegne av følgende grupper av NRRL gleden av å invitere alle medlemmer av

LA1B Bergensgruppen
LA2D Drammensgruppen
LA2L Lillehammergruppen
LA8D Sandnes- og Jærengruppen
LA2T Trondheimsgruppen

til 11 dager med radiokjøring på alle bånd og modes med et kallesignal som jeg håper vil gi god trening i å handtere en pileup.

Vi har søkt PT og fått tildelt kallesignalet LM8EHC/1 -/5
Gruppestasjon til LA1B vil kjøre med LM8EHC/1
Gruppestasjon til LA2D vil kjøre med LM8EHC/2
Gruppestasjon til LA2L vil kjøre med LM8EHC/3
Gruppestasjon til LA8D vil kjøre med LM8EHC/4
Gruppestasjon til LA2T vil kjøre med LM8EHC/5

Som antydet over er dette en gruppeaktivtet og jeg håper at så mange medlemmer som mulig vil støtte opp om sine grupper og delta.

Trenger du å vite mer,.. ta kontakt med forman i gruppa di, han vet hva vi jobber med.

Kan også nevne at vi er i gang med å designe QSL kort og muligens en diplom.

Om kort tid kommer vi også til å legge opp info (Norsk/Engelsk) på www.QRZ.com sånn at våre utenlandske radiovenner kan bli oppdatert på hva dette kallesignalet er.

Har du spørsmål kan undertegnede treffes på mail: la5ppa@nrrl.no.

Benytter anledningen til å ønske alle radiovenner en riktig god jul og noen fine radiokvelder nå når sola er i ferd med å snu mot lysere tider.

73 fra Lasse, LA5PPA