Innkalling til Gf for 2018

Generalforsamling for 2018

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 26. februar 2019, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjenning av fullmakter
  4. Styrets årsberetning for 2018 og rapporter fra komitéene
  5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
  6. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning
  7. Kontingent for 2019
  8. Budsjett for 2019
  9. Valg 2019

Trondheim, 11. februar 2019
STYRET

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.
Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene som kan lastes ned som .pdf >>HER<<