2019-02-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. februar 2019

2019-02-01 Gruppesaker
Oppgjør til LA2QU for avhendet utstyr, kr 2700,-, vil bli sendt på nyåret.

Vi har mottatt noen forespørsel om kurs og vil vurdere når det kan holdes kurs. Neste kurs vurderes avholdt i egne lokaler.

Forberedelse til generalforsamling ble gjennomgått på møtet. Alle innlegg til GF er mottatt innen fristen. Innkalling med årsmøtepapirene sendes ut til medlemmene senest mandag 11. februar.

Telenor har kommet med et tilbud om internett på Gråkallen. De månedlige kostnadene er så høye at dette er uaktuelt. Det undersøkes om det kan etableres en rimeligere avtale, utenom bedriftssegmentet.

Karl Erik, LA9KOA, planlegger å holde foredrag om hvordan komme i gang på Winlink med UHF håndholdt radio og PC. Winlink aftenene har som formål å få flere i gang på Winlink og tenkes gjennomført med litt teori, men mest praktiske øvelser på eget utstyr. Karl Erik, LA9KOA, kan opplyse nærmere om hva som trengs av forbindelse mellom PC og radio.

Jan, LA7VV, vil gjennomgå QSL arkivet og finne hva vi har hatt av QSOer og hvilke land og bånd vi mangler for diplomer etc.

Gruppen ønsker mer deltagelse i tester og ønsker at interesserte tar kontakt med Stian, LB5SH. Det vil bli sendt ut epost til medlemmene med en nærmere orientering.

2019-02-02 Økonomi
Gruppen har god økonomi.

2019-02-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Fjernstyringen må legges inn på nytt for ny radio FT DX5000. Stasjonen er operativ med PA. Det er kommet skade på 160m Windom etter sikring av mast A pga storm. Ny 1:6 balun er innkjøpt og vil bli skiftet ved anledning. Etter skifte av oppheng på forsamlingshuset, henger antennen litt feil og en ny galge vil løse dette.

Stasjon B: Ny radio IC-7300 er installert og er operativ med PA. Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder.

To PCer skal bytte disk til SSD, samt oppgradere minnet. To disker er innkjøpt for ca. kr 600,-. Vi vil også få donert 4 kraftige PCer som gave. Disse vil komme godt med for å skifte ut utrangerte PCer.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. En koaksial kondensator er produsert av Tor, LA3WAA og skal utprøves i et filter.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Krystallet flyttes over i en reserve sender.

En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Det er under arbeid programmering av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

APRS trackerne er nå tilbake på huset. Disse kan lånes ut til interesserte medlemmer.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Installasjon av en varmepumpe planlegges etter vinteren. En dugnad for dette planlegges.

Ny gjennomføring for kabler til stasjon C er ønsket. Utstyr er innkjøpt.

Nytt medlem er Jan Rambech, LA7VV.

2019-02-04 Eventuelt

Tilstede:
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Knut, LB9BG, leder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. mars 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.