Innkalling til Generalforsamling for 2015

Generalforsamling for 2015

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 23. februar 2016, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning for 2015 og rapporter fra komiteene
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2015 med revisjonsberetning
6. Kontingent for 2016
7. Budsjett for 2016
8. Valg

Trondheim, 7. februar 2016
STYRET

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!

Disse finnes i pdf-format på;
http://la2t.no/dokumenter/Generalforsamling_2015.pdf
(klikk på linken for å lese/lagre/skrive ut dokumentet)