2016-02-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. februar 2016

2016-02-01 Saker fra forrige styremøte
ADSL internett er installert og satt i drift.
CW kurset begynner i morgen, 4. februar.

mote20112016-02-02 Økonomi
Årsregnskapet for 2015 er ferdig og er klart for revisjon.
Status for gruppens økonomi er god.  

2016-02-03 Komiteene
Teknisk komite;
Arbeidet med å bytte frekvens på en Tait 800 II er gjennomført og prosedyrer for dette er på plass. En prøvestasjon skal settes i drift på LA2T. Logikk er anskaffet fra LA1BR, Helge. Programmeringskabler for Tait er anskaffet.

LA7URR på 23 cm prosjektet går framover og alle komponenter er anskaffet. Logikken er ferdig programmert. Noe justering av exciter gjenstår. Sammenbygging av komponenter er forestående.

Ny radio/modem for APRS på Gråkallen, LD7TG, er klar for bruk. Takk til Wilhelm, LA4IC, som har donert en Kenwood TM 732. Et bytte blir foretatt så snart snøforholdene tillater.

Diverse trådantenner henger på en halv nå utpå vinteren og må ordnes snarest.

Sambandskomitéen:
Planlegging av kurs for bruk av nødnettet pågår, men avhengig av utlån av utstyr fra RK.

Sambandsnettet ble mobilisert på fredag 29. januar der 9 personer/stasjoner deltok i Trøndelag i forbindelse med stormen «Tor».

En BushComm antenne for alle HF bånd vurderes anskaffet.

Huskomitéen:
Postkassen trenger bedre beskyttelse mot regn. Et beslag settes over kassen.

Snøryddingen er forbedret etter klage fra leder. Båten er flyttet fra mast B og snøen er fjernet fra inngangssiden. Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-02-04 Forberedelser til årsmøtet
Gjennomgang av GF papirene.

Innkalling sendes ut innen uke 5 (7. februar) med forsiden vedlagt. En link legges ut på hjemmesiden for dokumentene.

2016-02-05 Eventuelt
QST-Trøndelag; erstatter for Jon Kåre, LA4RT, som har siste opplesing 3. april. Ny oppleser ettersøkes, på hjemmesiden og Facebook.

QSL opplysninger på QRZ.COM oppdateres. LoTW er vår QSL tjeneste. OK med QSL direkte med SAE og 3 green stamps.

Info om kurs til radioamatørprøven på høsten legges ut på hjemmesiden.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Neste møte er onsdag 2. mars kl. 19:00 på Lialøkken.