Innkalling til årsmøte 21. jan. 2012

Generalforsamling for 2011

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5. Regnskap for 2011 med revisjonsberetning
6. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Det er ingen innkomne forslag
7. Kontingent for 2012
8. Budsjett for 2012
9. Valg

Trondheim, 3.februar 2012
STYRET

Kun innkalling sendes per post.
Det henvises til hjemmesiden http://la2t.nrrl.no/ for årsberetning, regnskap,
budsjett, forslag, kontingent og valg.