2012-01-30-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 30. januar 2012.

moeteTilstede:
Håvard, LB9RE, Møteleder
Sverre, LA9TK
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW,
Stein Olav, LA9QV
Forfall; Jan-Inge LA5HIA, Jon Kåre, LA4RT og Willy, LA6HNA

Saker:
2012-2-1; Oppfølging fra de siste styremøter
Alle saker er ferdig behandlet

2012-2-3; Økonomi
NetCom har betalt ”leie” for 2012. De har lagt på 1 % prisstiging.
Regnskap for 2011 er ferdig revidert av revisorene. Sendes ut sammen med Generalforsamlingspapirene.

2012-2-3; Forberedelse til Generalforsamling
Det var ingen innkomne forslag inne fristen 10. januar.
Alle komiteer hadde sendt inn sine rapporter inne fristen. Takk til alle.
Styret gikk gjennom sekretærens forslag til åremelding. Rettet og fylte ut manglede punkter.
Budsjettforslag ble gjennomgått og godkjent.
Styrets forslag til gjennomføring;
Møtedeler Bjørn LA1UW, Sekretær Tor LA3WAA
Tellekorps; Ottar LA1UI og Ingar LA4CKA, Reserve Jan LA5YKA
Innkalling til Generalforsamling, og utlegging på hjemmesiden sendes ut senest 7. februar.
Ansvar: Bjørn LA1UW

2012-2-4; Forslag til NRRLs generalforsamling
Styret hadde sendt inn et forslag til NRRLs generalforsamling angående endring av valget med fjerning av postavstemming. NRRL hadde kommet med et nesten likt forslag. For å kunne ha mulighet til at dette går gjennom, er de to forslagene slått sammen til et.
Tor LA3WAA har gjort dette sammen med NRRLs visepresident LA1CU.
Det oppfordres hele gruppen om å benytte sin medbestemmelsesrett. STEM..

2012-2-5; Eventuelle nye lokaler.
Det er kommet henvendelse til styret fra LA4IC og LA6HNA om eventuelle nye lokaler for gruppen.
Styret må ha flere opplysninger og ber -4IC og -6HNA om å sjekke ut mulighetene i saken.
Ansvar: Wilhelm LA4IC og Willy LA6HNA

2012-2-7; Eventuelt

7.1 Medlemsliste på hjemmesiden.
Sekretær har laget en gruppe for utsending av e-mail til medlemmene. I den forbindelsen er det 8 personer som har feil e-mail adresse. Disse er nå slettet av WEB manager. Sekretæren går gjennom medlemsliten pr 1/1-12 og ber WEB Manager å slette de som ikke er medlem fra siden.
Ansvar: Bjørn LA1UW

7.2 Sambandskomiteen.
Sambandskomiteen ønsket at det skal være to like HF radioer i sambandskassene. De ønsker å bytte ut FT-897 med tuner i en TS-570.
Dette utlyses på gruppene hjemmeside og på LA3F.
Ansvar: Bjørn LA1UW

Neste styremøte er 5.mars 2012.
Mølet hevet kl 21:00.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL,
Bjørn LA1UW
Sekretær