2005-04-26-Gruppemøte på Byåsen VGS

Møtet startet kl 1900 med 16 medlemmer til stede.
Vi møtte i et av skolens mange formidlingsrom, som hadde mye nytt og fint utstyr, videoprosjektør, dokumentkamera, pc, etc.

010
Her har de frammøtte fått noe å bite i
020
Noen av deltakerne ved internettkafeen på skolen.

Saker til møtet
1. Sekretær
Vi mangler en fungerende sekretær, da valgt sekretær er noe forhindret i å delta i noen tiden fremover. Vi trenger en sekretær som kan fungerer frem til valgt sekretær er på banen igjen. Styret har forespurt Tone LA5HMA, om hun kunne hjelpe til i en periode, noe hun sa seg villig til.
Det ble diskutert «hva gjør vi». Skal vi innkalle til ekstraordinær GF? Det var stor enighet om at dette var unødvendig forbruk av medlemmenes tid og energi!
Det ble fra et medlem (Karl Georg 8GE) fremsatt forslag om vi kunne bruke et styremedlem eller et varamedlem? Alternativt å bruke en settesekretær i et par mndr. Odd var det varamedlemmet som fikk flest stemmer ved ordinær GF, men han er kraftig ordblind og måtte i så fall ha noe hjelp av sin samboer, Tone, til skrivearbeidet. Dette var det enighet om, inntil valgt sekretæren får bedre tid.

2. Prosjektet Radioamatørenes dag(er) på Byåsen videregående skole.
Vår leder, Arthur, har svært store vyer om LA2T i kommende periode.
Hovedpoenget i planen er:
a) Profilering av amatør hobbyen.
b) Rekruttering til amatørhobbyen.
c) Ungdomssatsing.
d) Samarbeid mellom gruppene i Trøndelag.

021
Bygget på østsiden.

Arthur har leid Byåsen videregående skole den første helga i september, den samme helga som det skal være field day. Målet, er at dette skal kunne foregå hvert år fremmover på Byåsen videregående skole. Han viste frem på storskjerm bilder og forklarte i korte ordelag om prosjektet slik han kunne tenke seg at det ville bli skjematisk.

Utenfor bygget på østsiden kunne det være fin anledning til å montere opp en stand for field day, med det nødvendige utstyr, bensinaggregat osv. I inngangspartiet innendørs kunne det være stands med tema/ting relatert fra vår hobby. Det er god plass til det meste.

På vest siden av bygget er det gode muligheter til å montere opp nødvendige antenner. Trondheim folkebiliotek har et lokale i nær tilknytning til inngangspartiet og der kan vi rette søkelyset mot relatert litteratur og emner om våre aktiviteter.

017
Internett-kafeen.

Skolen har en internettkafe med et tilstøtende formidlingsrom. Dette rommet har vi muligheten til å bruke og presentere hvilket aktivum vår hobby er for ungdom bla. Skolen har et stort auditorium som vi kan bruke til f.eks, visning av video, forelesning osv, noe som kan gå med faste intervall 1-2 timer?

God og gjennomtenkt planlegging / informasjon om dette arrangementet i god tid er svært viktig. Vi har muligheter til å sende denne informasjonen på det lokale informasjonsnettet vi har på skolen, daglig. Det er ubegrenset tidsramme. (Storskjermer i alle ganger).

016
Skolens auditorium.

Vi må begynne med å bearbeide for eksempel;
lokal TV,
aviser,
Amatørradio,
NRK,
Speidergruppene,
andre ungdomsorganisasjoner,
handikappedes organisasjoner,
Redningstjenesten,
Politiet,
øvrige skoler i Trøndelag,
nærmiljø og
ikke minst på våre egne web sider.

Vi må få, og/eller utarbeide, materiell i samarbeide med NRRL som er egnet til dette formålet. Alt dette for å spre informasjon om kommende aktiviteter.

Det ble helt stille i forsamlingen, alle tenkte så det knaket. Dette var mye å tenke på. Etter hvert løsnet det og alle kom med entusiastiske og fine innspill.

012
Ivrige tilskuere.

Det må sies at det ble nevnt av Egil, LA9MB, at det ikke manglet på store vyer fra vår leder i denne saken og den var meget stor og svært ambisiøs. Men dette er absolutt noe viktig å bygge videre på. Det ville kanskje være lurt å starte noe mer moderat. «Ja, men dette er hva vi kan få til», sa vår leder. Gruppen har fått denne unike muligheten til å få til noe stort. «Gjøre oss synlige» i dagens moderne samfunn.

Morten LA3TMA sa at vi kan jo velge fortsatt å sitte på 2T og vente, eller gripe denne muligheten til å gjøre en kraftinnsats for den lenge etterlengte og tidligere prøvet satsingen på ungdom. Det ble enighet om at et så stort og viktig prosjekt krever flere aktører, enn det gruppen kan stille med.

014
Toyota på innsiden.

Dette er det tenkt på, sa vår leder. Styret har planlagt at vår gruppe fikk servert planene først, deretter kunne vi gå ut om det er enighet, ta kontakt øvrige gruppene i Trøndelag om et felles prosjekt. Det er jo et prosjekt som omfatter radioamatørenes eksistensgrunnlag på sikt.

LA9PX orienterte om at det på Byåsen vgs. er innkalt til et samarbeidsmøte, og alle gruppene stiller mannsterke fra ARK, Fosengr. Inntrøndelagsgr., Namdals.gr., NRRL, Stjørdals.gr, og TRC.

Det ble videre besluttet at vi til neste medlemsmøte tenker gjennom dette grundig, og lar dette være et tema på neste medlemsmøte.

Hva kan lages av stands av den enkelte amatør / gruppe?

015
Noe av opplæringsmateriellet.

Etter møtet ble det servert hjemmebakt sjokoladekake, før vi tok en kort omvisning av skolen og de aktuelle områdene. Det var et imponerende byggverk med store flotte fellesarealer. Under omvisningen kom det flere forslag til aktiviteter / stands.
Museum / lage antenner / lage / reparere annet utstyr / sendere / radioutstyr / satellitt / Jota / RPO osv. Det ble til og med foreslått å montere opp en full størrelse 80 m dipol innendørs. Det sier jo noe om dimensjonene på bygget.

De som kommer på neste møte eller vil engasjere seg i dette gigantprosjektet, tenk gjennom «hva kan jeg bidra med».

Velkommen til møtet på Lialøkken den 10.mai 2005 kl 1900.

Arthur Bergan, LA9PX og Håvard Nasvik, LB9RE