Dugnadsånden, – ånden som forsvant!

028
Wilhelm måtte helt ned i bekken for å få med seg alt skrotet som hadde samlet seg.

Mandag var det duket for dugnad i bakgården på LA2T fra kl. 10:00 og utover dagen. Etter høstens og vinterens intense byggeaktivitet hadde det samlet seg opp uhorvelige mengder skrot i bakgården som måtte bort, faktisk i størrelsesorden billass!

023b
LA1UW med presisjons-saging etter øyemål.

LA2OMA tok med seg noen av skapene som skulle bort, men det var fortsatt massevis igjen, både av metallskap som ble fjernet fra de brakkene vi kjøpte, gamle møbler, en gammel TV, bordavkapp, rør, varmeovner, isolasjonsmateriell, plater, og masse annet skrot. Til og med i skråningen ned til bekken lå det masse som måtte plukkes opp og kastes.

021
LA4IC og LA8GE slet tungt til tider.

LA2MNA stilte henger til disposisjon, og kjørte bort lass etter lass etterhvert som hengeren ble full. LA1UW var opptatt med sin egen dugnad, å klæ inn tilbygget over inngangspartiet hvor han har satt inn vinduer og kledd igjen med klenning utapå for å hindre snø å fyke inn om vinteren. LA1UW arbeidet etter «Espelid-metoden», han juksa litt og tyvstartet for ei drøy uke siden. Men nå ble alt ferdig for et siste malingstrøk på lister etc.