Nytt tak på LA2T

133
Slik ser skjelettet ut, – tegnet av LA9TK, Sverre.

I går, mandag 2. mai startet byggingen av nytt tak over de nye brakkene på LA2T. Styret har besluttet at vi skal lage et ordentlig røstet tak, som igjen kan benyttes til lagerplass av en del utstyr.

Arbeidsiveren var det ikke noe å klage på, men det er kjærkomment om flere dukker opp og tar i et tak. Arbeidet vil fortsette fremover og starter kl. 10:00 hver dag.