Generalforsamling for 2019 – Innkalling

Generalforsamling for 2019
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 25. februar 2020, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2019 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2019 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2020
8. Budsjett for 2020
9. Valg 2020

Trondheim, 10. februar 2020

STYRET

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!
De finner du her; Generalforsamling for 2019