2020-02-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. februar 2020

2020-02-01 Gruppesaker

Alternativ internettløsning for Gråkallen, eventuelt via Vassfjellet, studeres videre. For nødsamband finnes en løsning for 70cm som kan gi internett tilgang med begrenset hastighet.

QSL kort for DXCC sjekk er klare, ca. 800 kort for SSB og CW.

En PCdisk har mistet loggedata og lar seg ikke gjenopprette. Vinneren av operatørkonkurransen er derfor ikke helt klar.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Et nytt utkast vil bli laget. Nytt QSL kort, hvor logo kan inkluderes vil bli laget.

Nytt kurs som forberedelse til radioamatørprøven vil bli startet torsdag 6. februar.

En server PC er etablert for å ta sikkerhetskopi av innholdet i gruppens PCer og fungerer tilfredsstillende.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Forberedelser til generalforsamling er i rute og ble gjennomgått i møtet. Innkallingen til GF sendes ut senest 10. februar.

Sommeravslutningen i år blir 23. juni.

2020-02-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Det er kjøpt inn et PA trinn og budsjettet for 2020 vil bli justert tilsvarende. Utstyr for salg er lagt ut på LA3F, men salget går tregt og prisene vil bli justert. En Kenwood TS-2000 er nå reparert og legges ut for salg.

2020-02-03 Komiteene

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: 80m antennen er justert opp i frekvens, med resonans. PC på stasjon A er ferdig konfigurert for fjernstyring. Rotor for beam er ute av senter og slurer, må repareres til våren. Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel, til våren. En ny Expert 1.5K-FA er anskaffet og installert.

Stasjon B: Et tilsvarende båndfilter som for stasjon A er anskaffet, og er installert på stasjonen.

Stasjon C: En 6m AR-6 vertikal antenne er installert på taket, men trenger noe justering for god SWR.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.

Expert PA 1 K-FA er under reparasjon. Dette er et komplisert arbeid i et trangt kabinett, men er nå klart for testing.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive for TX filtret og prosjektet går videre med tre nye modifiserte filter for TX og RX.

LA8PR, logikken vil bli endret til sambandsmodus.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold, men dette er nå utsatt til sommeren.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og oppkobling er på gang. Fire konvertere er allerede montert. Endelig oppkobling og drift vil komme etter hvert, med fjernmåling av spenningen på 48 V. Vi planlegger med egen nødstrøm som et alternativ.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,

Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, og Tore, LA3KL, deltok sammen med øvrige representanter fra FORF på møte med Stjørdal kommune 12. desember for å diskutere samband ved utfall av strøm og offentlig samband. Et nytt møte er planlagt i mars.

Det har kommet få tilbakemeldinger fra andre grupper med hensyn på kandidater som kan stå som kontakt for FORF’s kontaktutvalg i Trøndelag. Bjørn, LA1UW, meldes inn som vår kandidat.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

En brukt varmepumpe er flyttet fra kjøkkenet og over til radiorommet og fungerer godt. Den er imidlertid litt utsatt for ising i fuktig vær og bør sjekkes og avises regelmessig. Det har aldri vært bedre varme i radiorommet. En ny elektrisk ovn er anskaffet for stasjon C.

Fjernstyringen av VP i stuen er under arbeid. Aksjon, Runar, Stian og Karl. Det hadde vært fint å få dette i orden igjen.

Test: Leder, Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det er under arbeid en plan for deltagelse på de testene vi bør delta på i 2020, også med tanke på deltagelse i NRRL Cup. Testaktiviteten er økende og dette er en fin utvikling. Aktivitet på RTTY vil nå også komme i gang.

Kurs: Lektorer, Håvard, LB9RE, Stein-Olav, LA9QV, Tor, LA3WAA

Kurset planlegges startet 6. februar. Fire har så langt meldt sin interesse. Kursplanen ble diskutert i møtet.

2020-02-04 Eventuelt

Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL

Noe er allerede skrevet av Liv og Stian. Mer kommer.

Remote kjøring av stasjon A, hva kan kjøres mhp moder osv. Stasjonskomiteen vil klargjøre dette.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 4. mars 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.