Litt praktiske nyheter

1. Det er nå satt opp et lerret for projektoren i stua, – fikk et godt tilbud på KID.

2. Sambandsrommet har fått ny vifteovn som kan brukes ved behov, men normalt er den avslått så lenge det er så varmt i været. Panelovnene er avslått i sambandsrom og kjøkken.

3. K-skapet på radiorommet er fjernet og innholdet er satt i hyller på Biblioteket, mye gammel info der nå… Dette gav bedre plass i radiorommet og bedre muligheter for å komme bak bordene ved behov.

4. Varmepumpen (VP) står på 20 grader og det er fin varme i radiorommet. Panelovnen er avslått. VP står normalt i AUTO med oppvarming satt til 20 grader og kjøling 16 grader. Trengs mer varme, gå til oppvarming og øk temperaturen, gå så til AUTO igjen. Dette skal forhindre av VP uteenhet fryser. På kalde dager bør man likevel sjekke VP uteenhet for frysing siden VP blir lite effektiv hvis den fryser. Hvis den fryser, sett på kjøling (16 grader) ca. ½ time og hell så over en bøtte eller to varmt vann for å tine bort isen. Når isen er fjernet, gå tilbake til AUTO.

5. Vi har fått nyere instrumenter, flere funksjonsgeneratorer og multimetre, og foreslår at noe av det gamle utstyret (som ikke blir brukt) oppe på hylla i verkstedet fjernes. Det trengs for øvrig en ryddekampanje for verkstedet, mye rart har hopet seg opp.