Fylkestesten 2009

la2t_fylk04_1LA2T har atter igjen deltatt i en Fylkestest. Det har gått 4 år siden den historiske begivenheten skjedde forrige gang i 2005, så undernes tid er så sannelig ikke over.

Hvordan det gikk i testen denne gang er ikke så godt å si, da det jo ikke opereres med serienummer i løpet av testen, men som klubbstasjon var vi i godt selskap med både LA1K og LA8G fra vårt nærområde, foruten noen lokale stasjoner som LA1BFA/Magne, LA4AAA/Jan Åge, LA4YW/Liv og LA8WG/Jan.

Contester på telegrafi er overraskende nok like populære nå som tidligere, selv om kravet til å kunne mestre denne moden er borte fra våre  lisenskrav.

Men tilveksten fra ny-lisensierte radioamatører er tilnærmet fullstendig stoppet opp.

la2t_fylk03_1Telegrafi som mode er utrolig spennende. Den er på alle måter mye bedre enn phone, og forskjellen kommer tydeligst fram under svært vanskelige og krevende forhold på båndene. «Lokale» QSOer på 40 meter på den tiden Fylkestesten går er en utfordring, men tross dette er det overraskende mange QSOer som kan gjennomføres som en ikke skulle tro var mulig å oppnå.

En særegenhet ved Fylkestesten er rapporteringen som skal utveksles i løpet av QSOen.

Den mottatte rapporten skal  videreformidles til neste QSO en oppnår, og slik fortsettes stafetten gjennom testen.

Dette gir ekstra utfordringer for en klubbstasjon som har en operatør både på 80 meter og 40 meter samtidig. Oppgaven med å formidle siste mottatte melding til den operatøren  som skal avvikle neste QSO, er oppgaven til en koordinator.

Ved hjelp av lapper, roping, kroppsspråk og annen mimikk, blir infoen formidlet, og høydepunktene kommer selvsagt når begge operatørene oppnår en ny QSO samtidig.

la2t_fylk01_1Den fortvilte koordinatoren i midten har dermed valgets kvaler om hvem han skal prioritere med en rapport. Men heldigvis er det ikke så ofte at QSOene kolliderer helt under testen, og kun i noen få tilfeller må operatørene vente på at sidemannen får mottatt sin melding før den kan sendes til nestemann.

Fylkestesten er også en svært krevende test, da den går over 4 perioder, og det blir tidsmessig  minimalt med muligheter for søvn natten mellom lørdag og søndag.

Dette blir jo forsterket ved operasjon fra en klubb med reiser til og fra bopel mellom hver periode, og som kjent er overnattings-bekvemmelighetene på LA2T svært kritikkverdige.

Det fikk en av operatørene erfare i helga da han forsøkte å få noen tiltrengte timers søvn. Det endte med en heller søvnløs natt, med en påfølgende krevende dag med to perioder med CW.

LA4RT/Jon Kåre opererte 40 meteren og LA3WAA/Tor 80 meteren i løpet av testen.  Koordinatorjobben tok LB9RE/Håvard seg av, og samarbeidet gikk utmerket.

Og alle var glade for at testen var overstått, og at det var et helt år til neste Fylkestest.

Men moro var det !

08.12.2009