En lenge etterlengtet øvelse

En lenge etterlengtet øvelse

Møtet ble åpnet med at LA9PX ønsket alle de fremmøtte hjertelig velkommen til møtet. Det var 15 stk til stede kl 18:10.

p_hpim0067_750
Slik tegner vi bilder over radio

Det ble servering av kaffe, te og kaker under møtet som vanlig. Han fortsatte med å ønske vår nødsambandsmanager, Torstein Fredriksen, hjertelig velkommen og overlot ordet til ham. Grunnet sykdom ble LA9PX forespurt av Tone om å ta referat på vegne av sekretæren.

Torstein orienterte om nødsamband og nødsambandets mysterium, prosedyrer, om Politiet, litt om feltarbeide og også om eventuelt overføring av bilder fra et skadested. Vi hadde i dag planlagt at det skulle være den første av flere sambandsøvelser fremover året.

p_SCEN17_750
Scenario 1.

Det vi skulle ta for oss var radioprosedyrer og meldingstjenester. Operatørene skulle følge en fastsatt prosedyre i samsvar ned Torsteins plan. Videre skulle det foregå en fastlagt situasjonsbeskivelse på en tenkt situasjon.

De fremmøtte ble delt opp i 4 grupper à 3-4 personer. De ble utplassert på forskjellige plasser. Vi hadde både utelag og innegrupper.

p_SCEN27_750
Scenario 2.

Det ble brukt både 70 cm og 2 m frekvenser. Lagenes oppdeling ble som følgende: LA9TK, LB9LE, LA3EPA, og LA5VMA som var innelaget (siste lag i meldingskjeden). Neste lag LA3TMA, LA3XMA, og LA2MNA, deretter LA4IC, LA1UI og LA7JBA, det siste laget var LB1WF, LA3CPA og LA1ULA som alle var utelag.

p_SCEN37_750
Scenario 3.

Som øvelsesledere var LB1BC og LA9PX. Det var en spent situasjon og stillheten tynget forsamlingen. Det scenarioet som skulle beskrives best mulig, var en tenkt ulykke med flere innslag. Denne meldingsrekken skulle da gies i flere ledd og alle skulle prøvde å gi en så detaljert beskrivelse som mulig. Det mest spennende var sluttresultatet. (Se vedlegg 1 til 4)

Når klokken var ca 18:45 kom Øystein Mhile, han skulle stå for video opptak av ”Øvelse, øvelse”, en film som skal redigeres til senere bruk. Kl 19:00 møtte Per Torbjørn også opp og deltok i øvelsen. Øvelsen startet noe famlende, men etter hvert så føyk det av gårde.

p_SCEN47_750
Scenario 4.

Etter øvelsen som varte ca 1 time, ble alle samlet i lokalene. Da gjennomgikk vi samlet øvelsen. Noen var med på en slik øvelse for første gang og fikk seg en aha opplevelse, men i sum lærte vi mye på denne øvelsen. En annen mening fra tilhørerne, var at man måtte forplikte seg og vise seriøsitet, stille sin kropp til disposisjon.

Til slutt ble den originale skissen forvist forsamlingen og den var svært nærme. Den enstemmige konklusjon, var at øvelsen var en suksess og måtte følges opp. Stemningen og engasjementet var stort og det offisielle møtet sluttet ca kl 21, de fleste fortsatte samtalene i gruppelokalet til LA2T.

Referent
Arthur
LA9PX.