2007-01-09-Gruppemøte

nrrl-logo-original-litenLA9PX Arthur åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Før vi startet med selve hovedposten var det tid for kaffe.

21 stk var tilstede på møtet.

Kveldens hovedpost var et høringsforslag fra NRRL om visjons plan. Arthur leste opp det ene brevet. Høringsforslaget var kopiert opp og ble delt ut slik at alle kunne lese det som sto. Ligaen ønsker tilbakemelding innen 28 feb.

En del forslag til endringer og forslag til omskrivning kom fram. Dette ble skrevet ned og vil bli sendt til ligaen.

Etter hovedposten informerte Tone LA5HMA om at fristen for innkomne forslag til årets Generalforsamling er 11. januar.

Odd LA3XMA informerte til slutt om at vi har hatt et møte med komiteen for Rally Trøndelag. De vil ha et samarbeid med oss ang kommunikasjonsoppdrag under løpet. Det er snakk om en etappe på Jonsvannet. Det er snakk om 12 poster. Dato er 30 juni. Flere møter vil bli fremover våren.

Møtet ble avsluttet 2030.