Dugnad på LA2T

Lørdag var det duket for dugnad i bakgården på LA2T. Kvelden før var det kommet 6 kubikk med grus som skulle brukes til å planere ut på baksiden slik at jernbanesvillene som konstruksjonen skal hvile på ligger støtt og i vater overalt.

Slik er lokalene på LA2T planlagt  å se ut inni. Det skraverte  feltet er nybygg, resten er det  vi har i dag.
Slik er lokalene på LA2T planlagt å se ut inni. Det skraverte feltet er nybygg, resten er det vi har i dag.

Jernbaneskinnene som skulle brukes til å stive av underlaget med, ble bragt til gruppen torsdagen, og det var ingen enkel oppgave. Det viste seg at de var altfor lange å frakte med seg, så det ble å spore opp en skjærebrebrenner på stedet for å få dem kappet i passe lengder. Lette var de heller ikke, den ene veide godt over 400 kg.

Lørdagen møtte det opp en ivrig og arbeidsom gjeng som kjørte grus, planerte ut bakgården og tilpasset jernbanesvillene i passe høyde til å plassere de nye brakkene på. Det var mange tunge tak og et nitidig arbeid å få alt i passe høyde med «muren» på brakkene vi har i dag. Svillene var tunge og uhandterlige, men etter mer enn ni timers arbeid, og en innlagt spisepause, var alt på plass.

Den tyngste oppgaven var å få en over 400kg jernbaneskinne på plass. Her går LA3XMA, LB9RE, LA3WAA og LA4IC i "firspann."
Den tyngste oppgaven var å få en over 400kg jernbaneskinne på plass. Her går LA3XMA, LB9RE, LA3WAA og LA4IC i «firspann.»

Å få en over 400 kg jernbaneskinne på plass, viste seg å være nesten umulig i utgangspunktet. Det ble forsøkt å dra den med en talje, men den var for dårlig. Det ble skaffet til veie en kraftigere sak, men det tok slik tid at man fant ut at rå makt måtte til. Fire stykker stilte opp i «firspann» foran en bjelke med tau festet i skinnen, og det var på hengende håret at de måtte gi opp. Men, litt om litt løsnet det og da gikk det over stokk og stein. Den andre skinna var lettere, og ergo enklere å dra i stilling.

Slik ståa er nå, trengs det kun å fjerne noen antenner på taket, samt endel coax kabler o.l før de nye brakkene kan løftes over huset og plasseres på baksiden. Er vi heldige, kan det allerede skje på tirsdag.