Arbeidet er igang…

022
Her er jernbanesvillene som skal bli «sokkel» under brakkene…

Omsider er arbeidet med å utvide gruppelokalene på LA2T igang. Startskuddet gikk onsdag 15. september kl 10:00 hvor panelet på to av veggene på baksiden ble plukket av for å kunne plassere nye brakker inntil de gamle. Neste dag ble den siste av de tre veggebe strippet for klenning, men enda gjenstår endel før nye brakker kan heises på plass, og LA4IC Wilhelm trenger sårt flere arbeidere.

Det jobbes nå febrilsk hver dag, og lørdag blir det dugnad for å planere ut bakgården med grus, legge ut jernebanesviller som de nye brakkene skal hvile på og få disse i riktig høyde og i vater. På toppen av svillene skal det legges 2×10 meter med jenbaneskinner for å stive av underlaget, og så kan brakkene heises over huset, deles opp i passe biter og plasseres slik de skal stå.

Det er ingen liten oppgave som ligger foran oss, men poenget nå er å få brakkene på plass og under tak. Så kan vi bruke vinteren til å jobbe med det innvendige snekkerarbeidet og innredning.

Når nye brakker er på plass, vil gruppelokalene bli nesten fordoblet i størrelse og bli på ca 100m2 tilsammen. Da vil stua bli større, vi får to like store shacker, kjøkken, verksted og lagerplass. Men for å få dette til trenges det noen som kan ta i et tak. Arbeidet er igang, og det er bare å melde seg hos Wilhelm eller ta en tur innom Lialøkken. Det er mange små og store oppgaver som må gjøres, og jo flere vi er jo triveligere blir arbeidet også.