Besøk av N0HJZ

N0HJZ Rich viste lysbildeshow.
N0HJZ Rich viste lysbildeshow.fra MWA contest club.

Tirsdag 29. oktober hadde vi besøk av N0HJZ Rich som var i Norge for å kjøre CQWW DX SSB contest fra LA4CKA sitt QTH. Han hadde med et lysbildeshow fra Minnesota Wireless Association, W0AA, spesielt med tanke på antennepark og utstyret de bruker i ulike contester.

Rich gjorde oppmerksom på at MWA var en liten contestklubb i amerikansk målestokk, men for oss var det til å få hakeslepp av. På et bilde telte jeg fort til ca 16 master før neste bilde poppet opp, men da var jeg bare kommet halvveis på bildet.

Den største masta kunne man bygget egen shack under, og slik var det nesten også, 20m-stasjonen besto av et eget hus fylt med utstyr, mens resten delte på plassen, da med doble stasjoner for hvert band, alle selvsagt med PA og gode filtre slik at spottings-stasjonene kunne ligge på samme band som pileup-stasjonene på hvert band.

N0HJZ Rich VHF mobile.
N0HJZ Rich VHF mobile.

Det er ca 100 medlemmer i klubben og de fleste bor i Minnesota. De har vokst de siste 5 åra, noe også resultatene i testene har vist, og de har mange gode plasseringer. Noen av operatørene er veldig dyktige, og utsyret de opererer med er helt topp på alle vis.

Rich invitere oss til å komme over for å kjøre contest, – det var helt sikkert en stasjon ekstra. Jim, AC0W, eier og driver MWA fra egen lomme, mens medlemmene bidrar med det de har av utsyr og midler. Jim er også ekspert på å skaffe master og annet utstyr som trengs, og bruker all sin fritid på dette. Websiden deres er http://www.w0aa.org