SAC 2003 SSB fra LN2T

sac2003ssb3
Her er LA3XMA Odd fra B-stasjonen i ferd med å plukke multer.

SAC-testen har lenge vært et dødt kapittel i Trondheims-gruppens historie, men det kapitlet fikk en brå slutt i år.

Det var vel med en noe forutinntatt holdning at vår leder, LA3WAA Tor, tirsdag før SAC-testen slang frempå om det var noen som skulle delta i helgens SAC-test på SSB. Det ble snakket litt fram og tilbake, og noen hadde tydeligvis vært på tur og kjørt Fieldday og fått ”blod på tann” siden sist. LA3XMA Odd, var først oppe og veivet med armen for å melde seg på, men han ville ikke kjøre alene som han sa, og det SKULLE være med mer enn en stasjon på lufta seriekoplet via TR-logg sitt contestprogram! Etter litt diskusjon om muligheter og tidligere praksis fra Fieldday, meldte snart flere seg på, og ballen begynte å rulle.

sac2003ssb2
Hovedstasjonen ble kjørt med PA og beste antenner, likevel var det et slit natta gjennom. Her er LA4YW Liv i aksjon.

Det første problemet som måtte overkommes var loggprogram til testen. Den gamle versjonen av TR-log som er tilgjengelig på internett og som inneholder SAC, kunne man ikke koble sammen flere PC’er med. Det lå riktignok en ny utgave på N6TR sin side som mestret det, men den inneholdt kun fieldday og noen få andre tester, så LA3WAA heiv seg rundt og bestilte en registrert utgave av programmet via e-mail. Så krysset alle fingrene og håpet at den kom frem innen testen startet, mens LA3WAA Tor, LA3TMA Morten og LA3XMA Odd jobbet med å sette flere PC’er i nettverk via comportene ved hjelp av en treleder i krysset kobling.

Tiden var som kjent knapp, så noe tid til antenne-rigging ble det ikke, man måtte ta det man hadde. Det ble rigget opp to stasjoner med hver sin laptop for logging. En skulle være hovedstasjon A og kjøre med de beste antennene samt PA-trinn, mens stasjon B skulle være «multeplukker» på de øvrige band med en hjemmesnekra multidipole fra 10-30 meter. I tillegg ble det rigget opp en tredje PC på stua, slik at de som hvilte seg der kunne følge med i hva som foregikk av loggede QSO’er underveis uten å forstyrre operatørene.

sac2003ssb1
Det føltes deilig å komme seg ut av en PA-oppvarmet shack og ut i den kalde høstlufta grytidlig på søndags morgen med rimfrost og tunge skoddeskyer på jordene rundt om

Da lørdagen kom, var nok nervene noe på kant hos flere. TR-loggprogrammet ankom via e-post en drøy time før testen startet, og ble i hui og hast lagt inn på alle tre PC’ene, og klokken 12:20, var det første signalet på lufta på 15 meter. Det ble kjørt jevnt og trutt i hele testen, men i perioder var det tungt å kjøre, spesielt på natta pga. dårlige conds, få stasjoner på bandet og delvis elendige antenner. Så antenner vil det nok bli jobbet en del med fram mot neste test.

Beamen, PA’en, loopen på 80m og riggene oppførte se eksemplarisk, men antennen på 40m var altfor dårlig. Men multidipolen som ble brukt på stasjon B var også langt under lavmål for en slik test. Den var jo riktignok laget for 10-30 meter, så at den var dårlig på 80/40 var forventet, men også på 15 og 20 meter var det en slitsom jobb å få tak i nye multiplikatorer. All ære til de som trofast slet med å lytte fram nye multer, for det var et nitidig og strevsomt arbeid.

Operatørene bestod av LA3TMA Morten, LA3WAA Tor, LA3XMA Odd, LA4CKA Ingar, LA4YW Liv, LA5HMA Tone, LA5IMA Arild, LA5VMA Raynold og LB1ZF Steinar. De kjørte på skift to og to, en på stasjon A og en på B, men utpå natta, når QSO-antallet gikk ned mot 4 QSO-er i timen på hovedstasjonen med PA, tok ”multeplukkerne” pause, – det var rett og slett ikke et eneste signal å høre på noen band med ei så dårlig antenne. Men da forholdene igjen begynte å våkne på 20meter utpå morgenen, og nye, friske og uthvilte operatører dukket opp, økte både aktivitet og QSO-rate igjen.

sac2003ssb5
Her er LA5HMA Tone igang med forberedelsene til å skrive ut QSL-kort for testen

Flere av operatørene fikk prøve seg i pileup for første gang, og det gikk over all forventning. Iveren var til å ta og føle på, og utover søndagen var det mer enn nok operatører å velge i. Praten gikk løst ute på stua hvor PC nr 3 avslørte aktiviteten i de to shackene. Allerede da var det mange ting man så som kunne vært gjort bedre, men under de rådende omstendigheter, var nok alle fornøyd da vi endte opp med 917 QSOer totalt.

Det er enkelt å være etterpåklok, men det er tross alt det som driver oss videre til stadig bedre innsats. I ettertid ser vi jo at det nok kunne vært kjørt litt mer på 15m, antennene burde vært sjekket FØR testen, det var vel et ønske om flere stasjoner på lufta, men her var også testreglene i AR noe sprikende fra de vi fant på SM3CER sin side på internett. Men dersom man starter å planlegge litt tidligere enn 4 dager før testen, så vil nok mange av ønskene bli oppfylt neste gang det skal kjøres SAC. Dessuten vil nok de nyeste operatørene ha langt mer erfaring innen da, for det snakkes allerede om CQWW-testen…