APRS LD7TG-1 Støren-Frøset er satt i drift

Trøndelag sør for Trondheim har et landskap preget av fjell og daler. I noen av dalene går viktige ferdselsårer som E6, E39, R3, R30 og R705. Dalene er både lange og dype og mange steder relativt smale og veiene er ofte anlagt nær dalbunnen. Dette har gitt Trondheimsgruppen utfordringer med hensyn på å etablere god dekning for mobil radiokommunikasjon i fylket. Mange steder har dårlig dekning og det kan være vanskelig å nå ut til nærmeste relestasjon med mobil eller portabel radio.

Støren er et trafikknutepunkt for E6 og R30 og området har hatt dårlig dekning for posisjons og meldingssystemet APRS. Med begrensede ressurser og noe gjenbruk av radioutstyr, har gruppen nå etablert en APRS digipeater LD7TG-1 på Støren i Telenors anlegg på Frøset. Denne vil fungere som en hjelpestasjon for LD7TG på Gråkallen og ble satt i drift mandag 21. oktober 2019.

Radio er en eldre Kenwood, mens strømforsyningen er ny. TNC er oppbygd fra et Argent Data T3 mini kretskort. Antennen er en eldre godt brukt Kathrein K55292. Antennediagrammet viser typisk montering på 60mm vertikalt rør.

Dekningen er nå god nord for Støren og APRS trafikken går for det meste til Gråkallen og litt til LD7TO på Oppdal. Dekningen sør og østover blir spennende å følge med på.

Installasjonen ble utført av Stein-Olav, LA9QV, Karl, LA9KOA og Håvard, LB9RE.

Takk til alle i Telenor og Trondheimsgruppen som har vært behjelpelig med å kunne realisere dette prosjektet!

Håvard, LB9RE
Sekretær Trondheimsgruppen LA2T