Antennedugnad 15.10.2019

Den 15.10.2019 ble årets sannsynligvis siste store antennedugnad utført. Flere medlemmer trosset høstmørket og frostrøyken for å få dette unnagjort før det ble for utrivelig å jobbe utendørs.

Hovedformålet med dugnaden var å justere elementene på 40m-beamen. Disse var for lange, og antennen var dermed bare brukbar på nederste del av båndet, noe som var utfordrende med tanke på telefoni. I samme anledning ble det montert en ny galge i masta, som brukes for å løfte 80- og 160m-antennene.

Masten ble senket og lagt ned, og det viste seg at det var avvik i lengdene på elementene, pluss at totallengden var litt i største laget. Etter et par justeringer viste målinger at antennen nå er perfekt for SSB. Konsekvensen ble at den er litt mer uegnet for CW, men siden vi har CQWW om to uker så lot vi det stå. Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak som skal gjøres videre.

Vi takker alle som har bidratt på årets antennedugnader, og ønsker vel møtt i shacken for å nyte godene av innsatsen!