2019-10-02-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 2. oktober 2019

2019-10-01 Gruppesaker

Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres videre. Tilknytning til og via Vassfjellet er også en mulighet som studeres.

Jan, LA7VV, har gjennomgått alle 4 esker med QSL kort. Nå gjennomgås filer fra LoTW. Statistikk vil komme etter hvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc. Sanimir, LA6VI, planlegger å trykke et stort kart påført prefiks lokasjoner.

Operatørkonkurransen er i gang med bruk av LG80T på CW og SSB. Det kunne ha vært flere deltagere. Status kommer på QST-Trøndelag.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Nytt QSL kort, hvor logo kan inkluderes, vil bli laget når LG80T utgår.

Gruppen er 80 år i september og arrangerer en åpen dag for medlemmer, nabogrupper og andre interesserte lørdag 5. oktober. Det blir en sosial sammenkomst med både radio og noe å spise. Stian, LB5SH og Jan, LA7VV har organisert et opplegg for dagen. Det blir både kaker og vafler med mer til kaffe og te.

Det er to som har vist interesse for kurs til høsten med oppstart 23. oktober. Dette vil bli annonsert. Jan, LA7VV, nomineres som ny eksamensvakt.

Karl, LA9KOA, representerer Trondheimsgruppen, 5-6. oktober, ved nasjonalt ledermøte i NRRL Sambandstjenesten 2019.

En server PC er under etablering for å ta sikkerhetskopi av innholdet i gruppens PCer. Denne kan også brukes til andre formål som I-gate for APRS. Et kabelsett er anskaffet for dette.

2019-10-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi og driften ligger noe under budsjett. Det er ett medlem som har meldt seg inn og betalt kontingent for 2019.

2019-10-03 Komiteene

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: En 160m inverted L med elevert jord er installert av Håvard, LB9RE. Det er skiftet vaier til 8mm for nedlegging av mast A. 40-10m beam ble overhalt, med rengjøring av kontakter og festing av løs spole. 40 og 30m tuner ennå litt langt ned i båndene. Galgen ble snudd for 160m Windom antennen, men det bør monteres en ny galge for 80 og 160m inverted L. Ny 1:6 balun er byttet for 160m Windom. Antennen for 2m/70cm i toppen trenger ny kabel. Mange møtte på dugnaden på søndag 29. september i regnværet.

Det har oppstått alvorlige feil på Expert PA og reparasjon pågår. Dentron PA er defekt og kan ikke brukes. Det ble diskutert alternative PA trinn. Et automatisk trinn er ønsket.

Det planlegges antennedugnader utover i oktober.

Stasjon B: Opptrekkviren for masten er reparert. Ny rotorkabel er montert og gravd ned av Stian, LB5SH, Karl, LA9KOA og Jan, LA7VV, en tung jobb. Rotoren er overhalt og boltene er skrudd til igjen. Dette bør periodevis etterses. En lift fra Tor, LA3WAA, gjorde arbeidet lettere. Det er laget hull i veggen for inntrekning av kabler til stasjonen. IC7300 er utsatt for innslag fra stasjon A, spesielt under tester. FT-950 ville egnet seg bedre under tester. Et nytt og forhåpentligvis bedre båndpassfilter anskaffes for utprøving for IC-7300.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. 2m/70cm radio er byttet. Det var mikrofonen i den andre radioen som lagde brummelyder. Mikrofonen er delvis reparert. Radioen kan brukes til f. eks. APRS.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre.

LA8PR, UHF repeater er nå i orden. Strømforsyningen via batteri vil få en beskyttelses diode før den kan settes ut i operasjon. En mindre nettforsyning vil bli brukt. Logikken vil bli endret til sambandsmodus.

Det legges planer for tilsyn på utestasjonene; Frøset, Vassfjellet, Bringen, Litjvola er aktuelle i år. Antennene på Røros er inspisert i august, men det foreligger ingen planer. Vi har fått adgangskort fra Telenor for tilgang til stasjoner.

Det er søkt om erstatning fra Telenor etter tap av utstyr på Liaåsen der alt vårt utstyr er fjernet uten at vi er informert.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold og 10 liter terrassebeis er donert og mer kan skaffes. Frivillige trengs til jobben som bør utføres i år.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og en plan for å ta dette i bruk dette lages. En konverter 48/13.8v trengs for HF stasjonen. Sikringsholder og monteringskabel er donert. Tidsuret er skiftet.

Nye ethernettkabler for internettlinken er montert fra stasjon C.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,

Sambandsøvelsen ble utført med godt resultat og mye bedre enn sist. Sporingen virket godt. Neste gang lager vi et opplegg for formidling av flere meldinger. Tor, LA3WAA, ledet øvelsen på en utmerket måte.

En tredje Winlink workshop planlegges med fokus for tilkobling fra PC til aktuelle bærbare radioer. En hardware løsning er under arbeid.

Nødnetterminalen brukes nå til ukentlige innsjekk, med ca. 16-20 deltagere i hele landet.

Nasjonalt ledermøte i NRRL Sambandstjenesten kommer 2019 5-6. Oktober.

https://www.nrrl.no/nyheter/1468-nasjonalt-ledermote-i-nrrl-sambandstjenesten-2019

Karl har blitt nominert for valg til ny ledelse i sambandstjenesten og kan gjerne representere gruppen på samlingen. Karl deltar på møtet.

DR-605 2m/70cm radioen fra LA3ZV boet er tatt i bruk på stasjon C.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

Installasjon av en varmepumpe for stasjon A og B er utført. Oddbjørn, LA9JK, har montert kontakt.

En varmepumpe vurderes for kjøkken og stasjon C.

Lokalene trenger rengjøring/vask før 80 års arrangementet i oktober og vil bli utført 3. oktober.

2019-10-04 Eventuelt

Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Vi selger donerte radioer fra LA3ZVs bo for det vi kan få og gir 20 % til boet. FT-920 er ikke orden og trenger ettersyn.

Kenwood TS-820 line fra T. Norbø, LA8KW, er solgt.

Radioer fra Liv; Kenwood TS-2000 er lite følsom og trenger ettersyn.

Jan, LA7VV, har kjøpt en Begali Sculpture nøkkel som gave til gruppen. LA2T er inngravert på nøkkelen. Vi takker!

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Håvard, LB9RE, sekretær
Tor, LA3WAA, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Jan, LA7VV, nestleder
Karl, LA9KOA, styremedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 6. november 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.