2019-10-22-Gruppemøte – Foredrag om Jording

Tirsdag 22. oktober hadde Lars, LA3MUA, et godt og grundig foredrag om jording i Telenor for Trondheimsgruppens medlemmer. Det ble spesielt fokusert på å unngå eller redusere skader ved lynnedslag. Dette er et problem som tas på største alvor av Telenor for å beskytte utsatte installasjoner for å unngå kostbare skader, men ikke minst for å opprettholde funksjoner med størst mulig regularitet. Dette nyter vi alle godt av slik at telefon, internett, radio og TV er mest mulig tilgjengelig for oss.

Trondheimsgruppen har også mye utstyr utplassert på flere lokasjoner utsatt for lynnedslag og må ta hensyn til dette for å unngå eller redusere skader.

Neste år er det planer om et nytt foredrag om jording og da spesielt jording av antenner som burde treffe alle aktive radioamatører, for sin egen sikkerhets skyld.

Ta kontakt med Lars, LA3MUA, hvis du har flere spørsmål om jording.

Av: Håvard, LB9RE