APRS i Tyholttårnet

Vi har lenge ønsket en APRS stasjon sentralt i Trondheim for å dekke lokal trafikk på en bedre måte enn den som står på klubblokalet på Lialøkken og på Gråkallen. Etter en tids forespørsel, fikk vi anledning til komme inn på Tyholttårnet og et mer sentralt punkt i byen er vanskelig å finne.  

Vi fikk tildelt plass aller øverst under taket og gikk straks i gang med å planlegge monteringen av utstyret. Vi var forespeilet en ledig kabel ut gjennom taket og opp i masten, men dessverre viste det seg at denne hadde brudd og måtte erstattes med en ny. Montering av antennen gikk greit på et feste ca. 4 meter oppe i masten over taket. En noe luftig arbeidsplass, men med stigen godt festet og fokus på monteringen var ikke høyden noe problem. Ny kabel ble trukket opp og koblet til.

APRS stasjonen med en Yaesu mobil radio FT-1900E og et Argent T3 modem virket fint fra første stund. Det er mindre innslag av signaler på radioen fra andre stasjoner i tårnet, ca. S 2-3, men likevel er følsomheten god nok for APRS trafikken i byen.

Bård, LA4THA var primus motor for installasjonen og hadde planlagt det meste.
Stein-Olav, LA9QV, var også med på instillasjonen og utførte feilsøking på den gamle kabelen, mens Knut, LB9BG, var tilstede for bivåne det hele..

Håvard, LB9RE