2017-08-23-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 23. august 2017

2017-08-01 Saker fra forrige styremøte
Vinsj på mast A må repareres eller skiftes.
Jording for shacken er i orden og utstyret i shacken er nå jordet.
Informasjon om kurs til høsten er lagt ut på hjemmesiden og Facebook.

2017-08-02 Økonomi
67 medlemmer har betalt kontingent. Det er ennå 10 medlemmer som ikke har betalt kontingenten og disse vil bli fjernet fra medlemslisten.  

Utgifter til kjøring (drivstoff, 1 liter/mil, dagens pris) og bompenger dekkes fra og med august i forbindelse med arbeid på utestasjoner.
Det er observert at det kommer inn betydelig mindre penger for kaffe og kaker på medlemsmøtene enn antallet oppmøtte skulle tilsi.

Gruppen har god økonomi.

2017-08-03 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

En Tait 800 II med dobbel VHF er lovet fra Fosengruppen i bytte med VHF antenne.PC for stasjon B er nå i orden.

En Tait II 800 klargjøres som reserve og logikk anskaffes for denne. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Utstyr for APRS på Litjvola/Tydal er klargjort med Lehmkuhl strømforsyning. Utstyr for APRS på Bringen/Støren er sjekket ut pånytt. En strømforsyning MS-1230 er anskaffet.

Reserve radioer (gjerne brukt) og Argent TNCer anskaffes.

Radiostasjonen på Granås monteres så snart vær og føre tillater. En plan lages for utstyr til montering. Alt er klart fra Get sin side. Aksjon Bård, LA4THA.

Vinsj for mast A er i orden inkludert betjeningsenhet, men rele må byttes og er bestilt. Værbeskyttelse installeres.

En perm med informasjon om den gamle repeateren på Ruten er kommet på avveie eller er lånt og vi ønsker den tilbakelevert.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.PC for radiostasjonen på Granås er donert og klar med skjerm etc. APRS på LA2T flyttes til Granås når alt er klart.

APRS på Tyholt er montert og satt i drift som LA2T-1. Denne fungerer som forventet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.Fortsette rydding på loftet. Ordning av verktøy.

2017-08-04 Forslag fra Telia til ny antenneløsning på Ruten
Gammel antenne byttes i ny type (vedlikehold). Fargen avstemmes med omgivelsene. Antenne for radiolink kan eventuelt monteres på vår mast eller på fundament nær huset. Svar sendes Telia i løpet av kort tid.

2017-08-05 JOTA/JOTI
Henviser til Jorid rød Husby angående bruk av grendehuset. Henvise til LA1K som har bidratt i den sammenheng tidligere? Bjørn kan være interessert. Internettkapasiteten i grendehuset er begrenset til ca. 30 Mbit. Knut svarer på henvendelsen.

2017-08-06 Kurs

Flere kvelder med praktiske øvelser legges til LA2T. Interesserte som har meldt seg får tilbakemelding. Oddbjørn, Tor, Stein-Olav og Håvard deltar som forelesere. Kurset bør komme i gang tidlig i oktober og prøven bør være avlagt før jul.

2017-08-06 Høstens møter
22. August, åpent møte
26. September, sambandsøvelse med en HF/VHF utestasjon, LA4THA, Bård
24. Oktober, radioteknikk, Oddbjørn, LA9JK (forespørres)
28. November, HF og digitale modes, LB9BG, Knut
12. Desember, julemøtet, styret
Mellom disse møtene vurderes; ut å spise og et eller flere bedriftsbesøk.

2017-08-07 Fosengruppen 40 års jubileum
Invitasjonen sendes ut til våre medlemmer. Stein-Olav vil sannsynligvis møte. En gave vil bli innkjøp.

2017-08-08 Eventuelt
Sjekke forsikringer. Tiltak for sikring av huset vurderes.

Tilstede: Knut, LB9BG, lederTor, LA3WAA, kassererHåvard, LB9RE, sekretærBård, LA4THA, medlemStein-Olav, LA9QV, varamedlem
Forfall:Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 4. oktober 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.