40m beamen

p_40m2Reparatørene kommer!
LA3WAA og LB9RE reparerer 40m beam

Den gode, gamle 40 m beamen som gruppen har fått skal endelig opp på Lialøkken og føye seg inn i rekken av antenner.

Den vil være et kjærkomment tilskudd for å oppnå DX-QSOer på 40 meter, spesielt i større contester vil denne antennen være et godt tilskudd.

p_40m3Men det var mye restaureringsarbeid som måtte til, og det er nå brukt adskillige timer på feilsøk, fiksing og måling av alle trapsene før alt så tilfredstillende ut.

Spesielt et av elementene viste svært nedslående målinger, så her var det opplagt noe galt. Hele beamen fikk en hardt tiltrengt overhaling, alle delene ble plukket fra hverandre, og enkelte deler ble grundig pusset før de ble montert sammen igjen.

p_40m6Beamen er av litt eldre modell og har vært utsatt for vær og vind i en årrekke, samt vært pakket bort tilsvarende år, så det var belegg som måtte slipes bort med både stålull og fil. Spor etter materialtretthet ble oppdaget flere steder, og det gikk med noen timer til demontering og utbedring av enkeltdeler samt forsterking der det var nødvendig for at beamen skal klare av nye år i vekslende vær og temeraturforhold på Lialøkken.

Hver av spolene fikk så en runde med tetningsmasse for å holde vannet ute, og tilslutt ble p_40m7hvert element målt med ohm-meter før de var klare til å monteres på beamen som ligger halvmontert på Lialøkken.

Arbeidet fortsetter med montering av beamen på Lialøkken lørdag, og alle er hjertelig velkommen til å gi en håndsrekning.