2010-09-14-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen
tirsdag 14 september 2010

 Det var oppmøtt 12 personer i Lialøkken grendehus.

1 Ingar LA4CKA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

2 Dagens tema, Switch-mode power og støy fra disse, v/LA9QV Stein Olav.
Det ble vist frem forskjellige typer Switch Mode power. Det er mange av dem på markedet i dag og kvaliteten angående støy varierer mye.

Stein Olav hadde med seg en Sony kortbølge mottaker som ble kobles opp slik at vi kunne høre støyen fra de forskjellige power han hadde med. Støyen var varierende ut i fra hvilke power som ble benyttet og avstanden til radio/antenne.

p_Switch_mode_power
Mascot POWER SUPPLY TYPE 8620

Skjemaet til et Mascot power 7928 ble gjennomgått og grundig forklart. Her er de forskjellige blokkene inntegnet. Støy kommer gjerne også fra små sparepærer. Mange av disse her dårlig eller helt fraværende støydemping.

Andre støykilder kan være: Lavspent lyskilder, lamper med demping etc.

Det er krav til demping av støy i elektronisk utstyr:

  • Eu direktiver
  • CE-krav

Kravene er dårlige med hensyn til vårt formål.

Hva kan vi gjøre;

  • Slå av alt elektrisk utstyr hos oss selv
  • Kobl opp mottaker på batteri drift
  • Kobl opp feritter på eget utstyr(Alle er ikke like gode)

Når disse tingene er gjort, slå på lys og annet elektriske duppeditter en etter en for å finne støyen.

Mascot POWER SUPPLY TYPE 8620

Hvis det er poweret som støyer.

HIV DET UT AV SHACKEN OG SKAFF ET POWER MED TRAFO

Takk Til Stein Olav for et flott og lærerikt tema.

3 Tester utover høsten som skal kjøres fra LA2T

De som ønsker å delta kontakter Tor LA3WAA eller Bjørn LA1UW

09-10 oktober SAC Telefoni 12 timer fra 1200-1200UTC
30-31 oktober CQWW Telefoni 24 timer fra 0000-2400UTC
20-21 november NRRL Telefonitest 3 perioder av 2 timer
11-12 desember NRRL Telegrafitest 4 perioder av 2 timer

4 CW
Det var en diskusjon rundt bordet om CW og utviklingen av dette. Store hastigheter skremmer mange fra å prøve CW PC-kjøring.
Litt lettvint? Eller er det en mulighet for de som ikke er så trygge på CW?
Bortfallet av CW i lisenskravene, er det en utvikling slik at CW dør ut?
Prøv CW på tester, det er enkelt kun rapport og serienr. Send i ditt tempo, de fleste svare i samme hastighet

Møtet hevet kl 2140

Referent: Bjørn LA1UW