2020-10-14 Styremøte

2020-10-01 Gruppesaker
Ny internetnettløsning er etablert fra IT-sjefen via Gråkallen som gir et godt nett på Lialøkken. Internett er tilgjengelig på Vassfjellet. Gjennom et samarbeidsprosjekt med Kristoffer, LB0VG/LA1K har vi har nå tilgang til Internett på Vassfjellet. Det er mulig å koble sammen Vassfjellet og Gråkallen for å få redundant Internett på Gråkallen og Lialøkken.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Radioamatørkurs er forespurt av to hittil. Det blir selvstudium før prøven.

Det ble ingen deltakelse i JOTA grunnet pandemi og dårlige radioforhold. Prøver igjen neste år. Det kan også hende at neste års JOTA avholdes på nytt QTH, mulig Hegra festning.

Verkstedet er ryddet av Jan. Vurderer ny ordning av verktøyet.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. Mer må gjøres og Jan ser på aktuelle løsninger. Trenger er løsning for varme på loftet.

Epost-adressene til alle medlemmer ligger på vår hjemmeside. https://www.la2t.no/medlemmer/
Dette bør fjernes/skjules så de ikke blir plukket opp for (mer) spam.

På 180.no står LB9BG Knut fortsatt oppført som kontaktperson for gruppen. Dette må oppdateres, undersøk om dette gjelder andre steder også.

Stian, LB5SH, overtar som ansvarlig for websidene etter Liv, LA4YW.

Det lages pek og klikk knapp for innmeldingsskjema på hjemmeside. Det etableres mulighet for å betale medlemskontingent med vipps.

Vurderer uformelt arrangement for å øke aktiviteten på VHF/6m, for eksempel FT8 “meetup” en dag.

2020-10-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Vi har mottatt et bud på Ameritron 80B og vurder et salg til et medlem.

2020-10-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel. 40 m fungerer, men har noen ganger høy SWR i en kort periode. Det funger imidlertid OK under tester.

Stasjon B: Stasjon B stiller med lav effekt på 40m under tester. Dette kan være utfordrende til CQWW. Spørs om vi må leve med dette denne gang. Vurderer en bedre antenne for 40m.

Stasjon C: ICOM 7300 er koblet til RaspberryPI for fjernstyring. Programmet for fjernstyring er ferdig og vil bli presentert på gruppemøtet 27. oktober.

Det lages rutiner for standard oppsett for stasjonene som et tillegg til stasjonsreglementet. Jan ser på revisjon av det eksisterende reglementet.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr.

APRS utstyret på Bringen ble satt i drift igjen etter bytte av antenne til (Kathrein dipol) den vi selv monterte i masten for mange år siden. Den forrige antennen trenger vedlikehold siden SWR er høyt.

LD7TH ble installert på Litlvola, Tydal, 28. September. En artikkel fra denne turen er lagt ut på hjemmesidene.

LA6GHA melder på Facebook at LA7ORR og LA7NR kan åpnes samtidig fra enkelte steder, gjerne litt opp i høyden. Det må man bare akseptere når man er i høyden inntil det endres subtone eller DTMF.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Stian, LB5SH, og Karl, LA9KOA,  bemannet gruppestasjon ved sambandsøvelsen på SSB/FM 19. September. Totalt 16 deltakere på 2m og HF rapporterte inn til LA2T. Vi var også regional stasjon som videreformidlet meldinger fra egen gruppe og andre grupper inn til nasjonal ledestasjon.

Det planlegges en rundtur til grendahus i Stjørdal som kommunen har planlagt for møteplasser i en krisesituasjon. Samarbeid med Tore, LA3KL/LA4M, i Stjørdalsgruppen.

Det jobbes videre med samarbeid med lokale aktører som FORF, fylke, kommuner og politi.

Det er mye aktivitet fra sambandstjenesten sentralt. Registrering av personell og utstyr, taushetserklæring og masse ny bekleding er tilgjengelig til sterkt rabaterte priser. Gruppene får også bidrag til kjøp av bekledning.

Hus: Leder: Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

Fjernstyringen av VP i stuen er snart ferdig og ny Ap for mobil kommer. Det blir automatisk nattsenking av temperaturen.

Sidelemmene på loftet er reparert og lukket for vinteren.

Reparasjon av løst vindskibord på baksiden er ferdig.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Kandidater vil bli spurt direkte. Det er mange artige tester utover høsten for nybegynnere og andre.

SAC 10.-11. oktober. Ser ut som det blir 2.plass Norge og 6. plass i Skandinavia.

WAG 17.-18. oktober. Her bør vi også gjøre det greit. Vervekampanje på gang.

CQWW 24.-15. oktober. Operatører informeres og samles.

NRRL Cup: Er på 6.plass nå med dobbelt så mange QSOer som i fjor.

2020-10-04 Eventuelt
Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL
Noe er allerede skrevet av Liv og Stian, mer kommer, men er ennå ikke publisert.

QSL kort; noen har mange kort liggende her og det vurderes å sende de ut i posten til medlemmer.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 4. november 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.