2020-05-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. mai 2020

2020-05-01 Gruppesaker
Grupperapport 2019 er sendt NRRL.
Alternativ internettløsning: Vi jobber med en alternativ løsning for internett til Gråkallen. Dette vil bli testet når været tillater klatring i mast.

For nødsamband finnes en WIFI løsning på 70cm som kan gi internett tilgang med begrenset hastighet. En test av dette gav brukbar hastighet for nødsamband inkludert kartserver.

QSL kort for LG80T, lage klistrelapp og bruke de kortene vi har til de som sender oss kort.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Et nytt utkast vil bli laget i forbindelse med et nytt QSL kort, hvor logo inkluderes.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Kakemann; det er hengt opp en liste for innkjøp av kaffebrød etc. i forbindelse med Aktivitetskvelder slik at det rulleres på dette blant medlemmene.

Artikkelen om gruppen i 2019 er sendt til redaktør av AR/Bullen og kan leses i siste nummer, nr. 2 2020.

En artikkel om fjernstyring av stasjon A og B er lagt ut på hjemmesidene.

Gruppemøtet 28. april, “Inntrykk fra årets Norsk Hammeeting “ ble avlyst.

Styremøtet 1. april ble avlyst.

Møteplanen;
26. mai, Sambandsøvelse
23. juni, Sommeravslutning

Gruppemøtene kan nå starte opp fra neste uke. Det blir viktig å overholde smittevernreglene, holde avstand og bruke håndrens.

2020-05-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Skjema for søknad om momskompensasjon har kommet fra NRRL.

2020-03-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Rotor for beam er ute av senter og slurer, må repareres til våren. Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel, til våren.
Mast A er overhalt av Tor. 30m og 40m fungerer bra, men fortsatt mulig vakkel som gjør at SWR plutselig spretter opp i ny og ne.
Observerte (3, april) at linene for oppheng av 40 m reflektor (Mast A) har falt ned på bommen og det vertikale staget for linen kunne ikke sees.
80m på stasjon A (både primær + Windom) har problemer, kabelgnissing som har gått igjennom isolasjon. Kan fikses ved å “løsne floken”.

Stasjon B: Den gamle Expert 1K-FA er installert og fungerer greit. Ny koakskabel fra beam er installert. 80M, 40M og 6m går på den gamle kabelen.

Stasjon C: En 6m AR-6 vertikal antenne er installert på taket, men trenger noe justering for god SWR. Jording bør tilkobles. Det er satt opp fjernstyring på stasjonen. Winlink med Pactor er installert på stasjonen.

Det lages rutiner for standard oppsett for stasjonene som et tillegg til stasjonsreglementet.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive for TX filtret og prosjektet går videre med tre nye modifiserte filter for TX og RX.

Hytta på Ruten trenger utvendig vedlikehold i sommer.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og oppkobling er på gang. Fire konvertere er allerede montert. Endelig oppkobling og drift vil komme etter hvert, med eventuell fjernmåling av spenningen på 48 V. Vi planlegger med egen nødstrøm som et alternativ.

Det vurderes ulike smøremidler for aluminiumsforbindelser i bruk under EL-installasjon som aktuelle for bruk på antennekomponenter. Penetrox A-13 (Burndy) kan være et aktuelt produkt og dette kan anskaffes lokalt fra Ahlsell eller via elektroinstallatør.

LA8PR, vår 70cm portable repeater er nå aktivert for samband av Stein-Olav, LA9QV. Instruksjoner under lokket. Husk å ta med et batteri!

Smith Stål Nord er forespurt angående innkjøp av diverse aluminiumsrør for antenneprosjekt til 6 m antenne. Smith har levert bestillingen og alt er betalt.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
Sambandstjenesten rapporterte en periode ukentlig status ifbm. koronasituasjonen. Disse gikk til FORF som rapporterte videre til HRS og Justis og beredskapsdepartementet.

LA2T ved LA9KOA var øvingsleder for påskeøvelse i Winlink 11-13. april. Fokus for øvelsen var test av VARA, som er en relativ ny lydkort-modus og stresstest av RMS gatewayene i Norge ved at alle sendte meldinger ved faste tidspunkt.

23. april deltok LA9KOA og LA1UW i Team-møte med beredskapsrådet i Stjørdal kommune. Tema var først og fremst korona. Ikke så relevant for oss.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Fjernstyringen av VP i stuen er snart ferdig og ny app for mobil kommer.

Vaskeliste er hengt opp på tavlen i gangen. Det planlegges å vaske oftere, hver 14. dag.

Strømforbruket er vurdert som høyt med et foreløpig beregnet årlig snitt på ca. 12000 kWh. Det kan skylles: 
-Varmepumpene har vært mye brukt og varmen har stått på til neste dag, tirsdag til onsdag, lørdag til søndag osv.
-Betydelig økt aktivitet i helger i forbindelse med tester.
-Det har vært 6 kurskvelder på torsdager.
-4-5 PC i drift kontinuerlig
-Økende bruk av stasjonene ved fjernstyring
-Mulig feil på strømmåler kan ikke utelukkes, ekstra strømmåler settes opp, aksjon, Stein-Olav.
-Kabelgjennomføringer som ikke er tette, vindu, ventiler, dør, etc.
-Det er generelt dårlig varmeisolasjon i bygget og det forventes en del «funn» med varmekameraet, aksjon Stian.
Liste for avlesning av strømmåler er hengt opp på sikringsskapet og føres inn i Husboken.
Dispenser for tørkepapir er hengt opp innenfor døra til stua og Antibac på flaske og Hydrgenperoksyd på dusjflaske er anskaffet.
Test: Leder, Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH
Det ble de to foregående måneder deltagelse i Vintertesten, CQWPX, ARI. Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene.

Kurs: Håvard, LB9RE, Stein-Olav, LA9QV, Tor, LA3WAA
Lisensprøven er nå gjennomført for alle tre deltakerne og besvarelsene er sendt til NRRL. Etter å ha gjennomført kurset for lisensprøven i Trondheimsgruppen, melder NRRL at alle tre kursdeltagere har bestått prøven. De nye radioamatørene er, med forbehold om at tildelt kallesignal aksepteres:

LB8PI – Frode Maalø
LB8OI – Hans Petter S Medvatne
LB8NI – Ottar Landfald

En ny interessert har meldt seg for prøven til sommeren.

2020-05-04 Eventuelt
Det planlegges deltagelse på Torvet under årets Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette. Festivalen er nå under organisering, men vi regner med at dette vil bli avlyst.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL
Noe er allerede skrevet av Liv og Stian, mer kommer.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 3. juni 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.