2019-12-04-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. desember 2019

2019-12-01 Gruppesaker
Alternativ internettløsning for Gråkallen, eventuelt via Vassfjellet, studeres videre.

Jan, LA7VV, gjennomgår filer fra LoTW. Statistikk vil komme etterhvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc. Sanimir, LA6VI, har prøvetrykket et stort kart påført prefikslokasjoner, ser fint ut.

Operatørkonkurransen er i sin siste måned og innspurten er i gang. Stian, LB5SH, vil gi status på QST.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Nytt QSL kort, hvor logo kan inkluderes, vil bli laget når LG80T utgår ved nyttår.

Det ble for få påmeldte til at kurset kunne starte. Jan, LA7VV, er nominert som ny eksamensvakt. Nytt kurs vil bli annonsert på nyåret med dato for oppstart.

En server PC er under etablering for å ta sikkerhetskopi av innholdet i gruppens PCer. Dette er viktig for å sikre logger og annet fra de tre stasjonene.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Julemøtet er førstkommende tirsdag 10. desember og Ingar, LA4CKA, er kjøkkensjef. Det blir også utlodning med fine premier.

2019-12-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi og driften ligger godt under budsjett, men noen investeringer kan bli nødvendig før året er omme. Salg av utstyr er annonsert på vår hjemmeside. Noe vil bli lagt ut for salg på LA3F. Aksjon, Stian, LB5SH.
To nye rør, 3-500Z Eimac, er innkjøpt av Tor, LA3WAA, for Ameritron 80B, 378,- USD pluss frakt og moms, kr 3000,-.

2019-12-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel, til våren.

Det har oppstått alvorlige feil på Expert PA og reparasjon pågår. Det ble diskutert alternative PA trinn. Pris for en ny Expert 1.3 er ca. kr 40 000,-. Et brukt Expert trinn i god stand er også et godt alternativ.

Bedre filter for bruk på stasjon A for bruk ved to eller flere stasjoner samtidig anskaffes. Pris for et aktuelt produkt er (USD 700,-) totalt ca. kr 10 000,-, alt inkludert. Aksjon, Tor, LA3WAA.

Stasjon B: I orden.

Stasjon C: I orden.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive for TX filtret og prosjektet går videre med tre nye modifiserte filter for TX og RX.

LA8PR, UHF repeater er nå i orden. Strømforsyningen via batteri har fått beskyttelse ved en diode og er klar for operasjon. En mindre og lettere nettforsyning er installert. Logikken vil bli endret til sambandsmodus.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold, men dette er nå utsatt til neste sommer.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og oppkobling er på gang. Fire konvertere er allerede montert. Endelig oppkobling og drift vil komme etterhvert.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
En ny digipeater (LA2T) med IGate er plassert på Gråkallen og fungerer fint.

Lokal kartserver er i drift på lokal server. Denne får også inn lokal båttrafikk via AIS. Alt dette kjører lokalt og er ikke avhengig av ekstern nettilgang og annen infrastruktur. 

Karl og Bjørn deltok på lokal fagdag for nødnett på Hell.

Vi er invitert til Stjørdal kommune 12. desember, for å diskutere samband ved utfall av strøm og samband. Karl og eventuelt Bjørn deltar.

Vi jobber for å få med representanter som kan stå som kontakt for FORF’s kontaktutvalg i Trøndelag. Alle lokale NRRL grupper vil bli invitert til å foreslå kandidater.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Varmepumpen for stasjon A/B funger ikke og er fjernet. Alternativ vurderes.

En annen brukt varmepumpe for kjøkken og stasjon C er i installert og fungerer godt.

2019-12-04 Eventuelt
Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Radio fra Liv; Kenwood TS-2000 er lite følsom på HF og er sent til service.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL
Hvem som har lagd denne vites ikke. Uansett er denne siden svært fattig på innhold og bør oppdateres rikelig. Her har vi muligheten til å legge ut noen bilder, skrive litt om klubbens historikk, hvilke aktiviteter vi bedriver (QST-TRD, gruppekvelder), hvilket utstyr vi opererer og vedlikeholder (repeatere, APRS, flysporing, osv.), lokasjoner, og mye mer. Veldig fint å synliggjøre hva vi driver med på en slik side. Her kan vi også gå foran som et godt eksempel for andre grupper.

Hvis dette høres ut som en god idé, så tenk gjerne litt på innhold og hva som passer seg her. Styret vil ta en ny runde på dette om en stund, Stian kan gjerne ta skrivejobben, så lenge han får hjelp med selve innholdet.

En egen komite for deltagelse i tester er etablert med Sanimir, LB6VI, som leder.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jan, LA7VV, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 8. januar 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.