2019-09-04-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. september 2019

2019-09-01 Gruppesaker

Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres videre. Tilknytning til og via Vassfjellet er også en mulighet som studeres.

Jan, LA7VV, har gjennomgått alle 4 esker med QSL kort. Statistikk vil komme etter hvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc.

Første nybegynnerkveld ble torsdag 6. juni med 6 oppmøtte for å bli kjent med radioer og komme i gang som operatør på gruppestasjonene. Stian, LB5SH, organiserte aktivitetene.

Operatørkonkurransen er i gang med bruk av LG80T på CW og SSB. Det kunne ha vært flere deltagere. Status kommer på QST-Trøndelag.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger.

Det ble også diskutert momenter til et nytt QSL kort, hvor logo kan inkluderes.

Rolf, LA7JBA, er SK. Vi kondolerer!

Gruppen er 80 år i september og planlegger en åpen kveld for medlemmer og andre interessert inkludert medlemmer fra nabogrupper lørdag 5. oktober. Det blir en sosial sammenkomst med både radio og noe å spise. Stian, LB5SH og Jan, LA7VV organiserer et opplegg for dagen.

Det er 2 som har vist interesse for kurs til høsten med mulig oppstart mot slutten av oktober. Dette vil bli annonsert.

2019-09-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Det er 9 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019 og disse er dermed utmeldt fra gruppen.

2019-09-03 Komiteene

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: 40-10m beam har høy SWR på 40m, sannsynligvis en dårlig kontakt for 40m, men den har vært vanskelig å finne. Vinden har i vinter dreid festet i rotoren slik at virkelig beamretning bør sjekkes manuelt fra tid til annen. Ny 1:6 balun er innkjøpt for 160m Windom og vil bli skiftet ved anledning. Etter skifte av oppheng på forsamlingshuset, henger Windom antennen litt feil og en ny galge i masten vil løse dette. Antennen for 2m/70cm i toppen trenger ny kabel.

Det har oppstått alvorlige feil på Expert PA og reparasjon pågår. Det vurderes om en Dentron PA kan brukes midlertidig.

Det planlegges antennedugnader utover i september.

Stasjon B: Opptrekkviren for masten er reparert. Ny rotorkabel er anskaffet. Rotoren er overhalt og boltene er skrudd til igjen. Dette bør periodevis etterses. Det er laget hull i veggen for inntreking av kabler til stasjonen.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Begge antennene er nå oppe igjen. Alinco for 2m/70cm lager kun brumlyder og bør overhales. En annen radio settes inn.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre.

LA8PR, UHF repeater er nå i orden. Strømforsyningen trenger litt finpuss før den kan settes ut i operasjon.

Det legges planer for tilsyn på utestasjonene; Frøset, Vassfjellet, Bringen, Litjvola er aktuelle i år. Antennene på Røros er inspisert i august, men det foreligger ingen planer. Vi har fått adgangskort fra Telenor for tilgang til stasjoner.

Det søkes om erstatning fra Telenor etter tap av utstyr på Liaåsen der alt vårt utstyr er fjernet uten at vi er informert.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold og 10 liter terrassebeis er donert og mer kan skaffes. Frivillige trengs til jobben som bør utføres i år.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og en plan for å ta dette i bruk dette lages. En konverter 48/13.8v 30A trengs for HF stasjonen. Tidsuret må skiftes.

Nye ethernettkabler for internettlinken monteres fra stasjon C.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,

Sambandet bør fortrinnsvis sjekkes før man drar ut på lokasjoner for øvelser eller oppdrag. Utstyr bør fortrinnsvis være gruppens utstyr og flere HF/VHF sett bør etableres.

En tredje Winlink workshop planlegges med fokus for tilkobling fra PC til aktuelle bærbare radioer.

Nødnetterminalen brukes nå til ukentlige innsjekk, med ca. 16-20 deltagere i hele landet.

Nasjonalt ledermøte i NRRL Sambandstjenesten kommer 2019 5-6. Oktober.
https://www.nrrl.no/nyheter/1468-nasjonalt-ledermote-i-nrrl-sambandstjenesten-2019
Karl har blitt nominert for valg til ny ledelse i sambandstjenesten og kan gjerne representere gruppen på samlingen. Karl deltar på møtet.

Foreslår at klubben tar i bruk DR-605 2m/70cm radioen fra LA3ZV boet.

Forberede sambandsøvelsen 24. Sept.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

Installasjon av en varmepumpe for stasjon A og B er på gang og både inne og ute-enhet er montert før sammenkobling. Oddbjørn, LA9JK, tar den elektriske jobben.

En varmepumpe vurderes for kjøkken og stasjon C.

Lokalene trenger rengjøring/vask før 80 års arrangementet i oktober.

2019-09-04 Eventuelt

Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Vi selger donerte radioer fra LA3ZVs bo for det vi kan få og gir 20 % til boet.

Kenwood line fra T. Norbø annonseres på LA3F, aksjon LA9QV.

Radioer fra Liv; Kenwood TS-2000.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Håvard, LB9RE, sekretær
Tor, LA3WAA, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Jan, LA7VV, nestleder
Karl, LA9KOA, styremedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 2. oktober 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.