2019-04-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. april 2019

2019-04-01 Gruppesaker
Det møtte ingen til kursstart 20. mars. Neste kurs kan komme i september/oktober og vil bli annonseres tidligere.

Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres.

Karl, LA9KOA, holdt en utmerket workshop 26. mars og mange nye, også fra LA1K, møtte. Det er interesse for å fortsette med en ny workshop. Dato blir tirsdag 23. april.

Liv har gitt Stian tilgang til hjemmesidene og det sees nå på hva som kan lages for korte nyhetsmeldinger etc..

Jan, LA7VV, har gjennomgått første eske med QSL kort (ca. 1000 kort) og er i gang med den neste. Statistikk vil komme etter hvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc.

Det ble sendt ut epost til medlemmene med en nærmere orientering om CQ-WPX SSB testen og det ble seks medlemmer som deltok i CQ-WPX testen.

Styret har fått epostlisten over gruppens medlemmer.

Det vil bli sjekket om det er interesse for nybegynnerkvelder for å bli kjent med radioer og komme i gang som operatør på gruppestasjonene. Det sendes ut en epost om dette. Aksjon, Stian, LB5SH.

Det har kommet ønske om bruk av eget kallesignal på klubbstasjonen under tester. Styret vedtok at det sendes søknad til stasjonskomiteen for hver enkelt test. Et forslag til oppdatert reglement for bruk av stasjonene vil bli utarbeidet av stasjonskomiteen til neste styremøte. Reglementet for bruk av stasjonene henges opp ved stasjonene.

Det ble sist helg kjørt CQ-WPX SSB med LG80T kallesignal. Det deltok hele seks operatører i testen. Kallesignalet LG80T hadde sine utfordringer med hensyn på å bli oppfattet. Forholdene var vanskelige og det var ikke lett å bli hørt ute i verden. For både nye og gamle deltakere i testen var dette en god erfaring å få med seg.

2019-04-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Det er 20 medlemmer som ennå ikke har betalt kontingent for 2019. NKOM har sendt faktura på LG80T, kr 1000,-.

2019-04-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Fjernstyringen for radio FT DX5000 er nå i orden. 40-10m beam har sannsynligvis en dårlig kontakt for 40m. Vinden har i vinter dreid festet i rotoren slik at virkelig beamretning bør sjekkes manuelt fra tid til annen. Ny 1:6 balun er innkjøpt for 160m Windom og vil bli skiftet ved anledning. Etter skifte av oppheng på forsamlingshuset, henger Windom antennen litt feil og en ny galge i masten vil løse dette.

Stasjon B: Ny radio IC-7300 er installert og det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Det er litt innslag i radioen fra stasjon A og det vil bli satt på ferritter på kabler for å avhjelpe dette. Antennen for 40m er nå OK etter reparasjon på mast C.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Antennene er nå oppe igjen, men noen mindre justeringer må gjøres senere.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Krystallet flyttes over i en reserve sender. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

LA7TRR, UHF linken på Gråkallen til Liaåsen er nå slått av og støyen på UHF noden til Oppdal er nå borte.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
Det er under arbeid programmering (CHIRP) av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

En workshop er avholdt for å operere Winlink via pakkeradio på UHF. En oppfølgende workshop vil bli avholdt på neste gruppemøte.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Installasjon av en varmepumpe planlegges etter vinteren. En dugnad for dette planlegges. Vi har nå flere pumper å velge i.

En ny gjennomføring i veggen for kabler til stasjon C er utført og er klar til bruk.

Vårrengjøringen er påbegynt, men mer må gjøres.

En ny ryddeaksjon på loftet kommer etter påske/mai.

2019-04-04 Eventuelt

Gruppen er 80 år i september. Dette vil bli markert med et arrangement en helg i september og ved bruk av jubileumskallesignalet LG80T.

Samband planlegger prøving av antenner, radio etc., ute på tirsdager med godt vær.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 8. mai 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.