2019-03-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. mars 2019

2019-03-01 Gruppesaker
Oppgjør til LA2QU for avhendet utstyr, kr 2700,-, er sendt. Vi takker hjerteligst for alt det fine radioutstyret gruppen har fått.

Vi har mottatt noen forespørsel om kurs og vil vurdere når det kan holdes kurs. Neste kurs vurderes avholdt i egne lokaler. Foreløpig dato for oppstart er 20. mars, (20-21, 27-28) pluss praktisk øving på radio, 30. eller 31. mars. Annonsering på hjemmesiden, Facebook, QST etc.. Kurskostnad er kr. 1500,-, inkludert ett års medlemskap.

Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres.

Karl, LA9KOA, planlegger å holde workshop om hvordan komme i gang på Winlink med UHF håndholdt radio og PC. Dato for første workshop er satt til tirsdag 26. mars. Invitasjon sendes også til nabogruppene. Aksjon Karl, LA9KOA.

Styret ønsker at hjemmesiden utvides med fane for «smånytt» (blogg). Det ble også diskutert faner for hver komite. Liv, LA4YW kontaktes for å ordne dette. Aksjon Tor, LA3WAA.

Jan, LA7VV, gjennomgår nå QSL arkivet og finner hva vi har hatt av QSOer og hvilke land og bånd vi mangler for diplomer etc.

Gruppen ønsker mer deltagelse i tester og ønsker at interesserte tar kontakt med Stian, LB5SH. Det vil bli sendt ut epost til medlemmene med en nærmere orientering.

Styret får epostlisten. Aksjon Håvard, LB9RE.

Det vil bli sjekket om det er interesse for nybegynnerkvelder for å bli kjent med radioer og komme i gang som operatør på gruppestasjonene.

Det har kommet ønske om bruk av eget kallesignal på klubbstasjonen under tester. Styret tar dette opp til vurdering og vil innhente innspill fra stasjonskomiteen.

Reglementet for bruk av stasjonene henges opp ved stasjonene.

2019-03-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2019-03-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Fjernstyringen må legges inn på nytt for ny radio FT DX5000. Stasjonen er operativ med PA. Ny 1:6 balun er innkjøpt for Windom og vil bli skiftet ved anledning. Etter skifte av oppheng på forsamlingshuset, henger Windom antennen litt feil og en ny galge vil løse dette.

Stasjon B: Ny radio IC-7300 er installert og det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Antennen for 40m er nede som følge av skade på mast C.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Et stort snøfall med ising 1. mars medførte at den øverste delen av mast C knakk og stasjonen er nå QRT. En dugnad må til for å reparere dette.

Stasjonene har fått oppgraderte PCer som gir en vesentlig raskere kjøring av programmene.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. En koaksial kondensator er produsert av Tor, LA3WAA og skal utprøves i et filter. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Krystallet flyttes over i en reserve sender.

På Gråkallen er jordingen av utstyret nå installert. Radio FT-8900, for node til LA7ORR, Oppdal, er også byttet. Link på UHF for 6m repeater forstyrrer noden til Oppdal og skal slås av ved neste besøk.

En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Det er under arbeid programmering (CHIRP) av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

Noen APRS trackerne kan lånes ut til interesserte medlemmer.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Installasjon av en varmepumpe planlegges etter vinteren. En dugnad for dette planlegges.

Ny gjennomføring for kabler til stasjon C er ønsket. Utstyr er innkjøpt.

2019-03-04 Eventuelt

Gruppen er 80 år i september. Dette vil bli markert med arrangement og spesielt kallesignal.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 3. april 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.