2018-09-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. september 2018

2018-09-01 Saker fra forrige styremøte
Knut, LB9BG har vært i kontakt med Lars, LA9EMA (Inntrøndelagsgruppen) for en avklaring. Lars ønsket å bli invitert til våre møter og temakvelder, men en direkte kontakt med oss hadde vært bedre enn å ta dette opp på NRRLs generalforsamling. Lars kan ta kontakt via la2t@la2t.no.

En mappe over avtaler med Telenor ordnes i løpet av høsten, aksjon Håvard, LB9RE.

2018-09-02 Gruppesaker
QST-Trøndelag trenger flere opplesere. Oppslag legges ut på hjemmesiden.
Det vurderes å la QST ta sommerferie neste år. Innspill til innholdet i QST-Trøndelag ønskes fra medlemmene.

Det vil bli arrangert HF konkurranse i gruppen på gruppestasjonene i høst. Alle medlemmer kan melde seg på for deltagelse. En beskrivelse av opplegget vil bli lagt ut på hjemmesidene. Aksjon, Stian, LB5SH.

2018-09-03 Økonomi
Det er fremdeles 14 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent. Disse er ikke lengre medlemmer av gruppen og får nøkkelkortet sperret. Gruppen har god økonomi innenfor budsjett. Det kommer fremdeles for lite penger inn på VIPPS og kaffesalget går med underskudd.

2018-09-04 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Purres, aksjon for komitelederne!!

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Rotor på mast B er byttet til Yaesu G-1000DXC og virker nå som normalt. En feilkobling i kabelen er rettet. Kabelen legges på baksiden av huset og graves ned mellom huset og masten. Antennen for 80 m må henges opp igjen. Antennen for 6m må justeres og settes opp igjen. Ny kabel monteres for denne.

PC for stasjon A er oppgradert og må konfigureres på nytt.

En oversikt over antennene bør utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

Stasjon C utstyres med en Hari 80-10 m 1 kW Windom antenne (anskaffes fra Permo) opphengt i mast C. Radio er en Kenwood TS-570, men denne vurderes byttet til noe mer moderne. Et PA-trinn vurderes.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

På Oppdal er strømforsyningen byttet og repeateren virker nå bedre. Antennen til APRS har høy SWR, men signalene går fint til Gråkallen.

En APRS stasjon er klargjort for Støren, LD7TG-1. Søknaden er innvilget av Telenor og montering gjøres ved anledning i høst.

Node på Røros planlegges. Repeateren på Bringen er testet og noden på Gråkallen (433.150) virker fint.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) vurderes ombygd til filter for vår 6m repeater. En arbeidsgruppe etableres, aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
Det er planlagt sambandsøvelse tirsdag 25. september. Forberedelsene er på gang. Info sendes alle medlemmer når opplegget er klart.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Veddugnaden er annonsert og vil gå på lørdager framover.

En varmepumpe anskaffes for bruk på verksted og radiorom for å redusere bruken av elektriske ovner. Budsjett kr 2000,-. Aksjon Tor, LA3WAA.

Videokameraet må konfigureres på nytt. Aksjon, Stian, LB5SH.

Ønsker et nye medlemer til komiteen.

2018-09-04 Eventuelt
Ingar, LA4CKA, har gitt seg som oppleser for QST-Trøndelag etter mange år. Styret vil gi en påskjønnelse for innsatsen. Aksjon, Stian, LB5SH.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær

Forfall:
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 3. oktober 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.