2018-0207-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 7. februar 2018

2018-02-01 Saker fra forrige styremøte
En beskrivelse av oppgavene i komiteene bør komme på plass. Aksjon for komitelederne.
En video prosjektør er anskaffet.

2018-02-02 Økonomi
Gruppen har god økonomi.

2018-02-03 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne.

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Rotor på mast B er tilsynelatende i orden, men gjennomføringen for mastrøret krever smøring. Dette er sommerarbeid.

Kabel på 160m Windom er skiftet, men ennå mye høy SWR. Balun sjekkes, eventuelt skiftes til en ny balun.

En ny stasjon C planlegges i gamle shacken når WinLink stasjonen flytter ut.

Innslag på PCene er nå kurert. Et tastatur må skiftes.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.
En Tait 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er under oppbygging av Stein-Olav, LA9QV.

Overtakelse av antennen i toppen av Tyholttårnet fra GuardSytems er godkjent av Telenor.

APRS stasjonen på Gråkallen er sjekket, men følsomheten er redusert, ved måling.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
Vi har fått innvilget deler av det utstyret vi søkte om. En MSE 1230BA strømforsyning er mottatt fra Simarud.

En WinLink radio IC-7200 må repareres etter innslag fra annen sender og er sendt til Simarud.

WinLink systemet må flyttes til annen lokasjon og Gråkallen kan være aktuell. En internettforbindelse må på plass for denne lokasjoner.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Strømforbruket er noe høyt. Det undersøkes om et ukeur kan settes på varmepumpen.

2018-02-04 Forberedelse til Generalforsamling.
Gjennomføring av GF. Forslag til ordstyrer, Bjørn, LA1UW, referent Tor, LA3WAA og tellekorps, revisorene.

2018-02-05 Eventuelt
Ingen saker.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 7. mars 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.