Referat fra Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tir. 27. Februar 2018, kl. 19:00.

Leder LB9BG, Knut åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling, den 79. i rekken.
Det var møtt frem 16 stemmeberettiget medlemmer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2017 og rapporter fra komiteene
7. Kontingent for 2018
8. Budsjett for 2018
9. Valg

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Etter forslag ble LA1UW,Bjørn Gjerde valgt som ordstyrer, LA3WAA,Tor Pettersen ble valgt som referent, LA4CKA Ingar Horrigmo og LB5SH,Stian Søreng ble valgt som tellekorps.

3. Godkjenning av fullmakter
Ingen fullmakter

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
Vedtatt:
Rapport fra Sambandskomiteen: Vedtatt.
Rapport fra QSL- manager: Vedtatt
Rapport fra Huskomiteen: Vedtatt
Radioamatørkurs: Vedtatt
Rapport fra Teknisk komite: Vedtatt
Rapport fra webmanager: Vedtatt

4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Ingen forslag

6. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning
Ordstyrer leste opp revisjonsberetningen og ba om kommentarer til regnskapet.
Det var ingen kommentarer til regnskapet som ble godkjent.

7. Kontingent for 2018
Kontingenten ble foreslått uendret grunnet god økonomi.
Kontingenten ble da Kr. 450 pr. år
Vedtatt

8. Budsjett for 2018
Vedtatt

9. Valg
Valget ble som følger:

Leder LB9BG Knut A. B. Larsen 1 år ikke på valg
Nestleder LA4THA Bård Malvik 2 år enstemmig
Sekretær LB9RE Håvard Nasvik 2 år enstemmig
Kasserer LA3WAA Tor Pettersen 1 år ikke på valg
Styremedlem LB5SH Stian Søreng 1 år enstemmig
Varamedlem LA9QV Stein-Olav Lund 1 år enstemmig
Revisorer LA4CKA Ingar Horrigmo og LA7JBA , Rolf Krogh 1 år enstemmig
Valgkomite LA1UW Bjørn Gjerde og LA9JK Oddbjørn Moen 1 år enstemmig

Møtet hevet 19.27

LA3WAA, Tor Pettersen / LA1UW, Bjørn Gjerde