2017-11-01-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 1. november 2017

2017-11-01 Saker fra forrige styremøte
2 stk TYT TH-7800 radioer er anskaffet av Tor, LA3WAA, kr 4000,-.

Utstyr for APRS på Litjvola/Tydal er klargjort og testes hos Bjørn, LA1UW.

Etablering på Granås stilles i bero siden denne funksjonen nå ivaretas fra Lialøkken for WinLink på HF og Tyholt for APRS noden LA2T-1.

Kurset går på Lialøkken på torsdager. Oddbjørn, LA9JK, underviser.  

Møtet i oktober ble holdt av Bjørn, LA1UW og Bård, LA4THA. Tema for møtet var DX-Maps og kryssbåndnoden til Oppdal.

Tiltak for sikring av huset vurderes med en videoløsning.

2017-11-02 Økonomi
Et medlem har nylig betalt kontingenten.

Det er kommet inn mer penger på VIPPS slik at trenden er klart bedre. Vi håper dette vil fortsette. Husleien er betalt for året, mens en strømregning gjenstår.

Oversikten over nøkkelkortene er oppdatert for oktober. De som er strøket som medlemmer vil få adgangskortene deaktivert.

2017-11-03 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

Kryssbånd-noden mot Oppdal er etablert med UHF kanal 433.050 MHz. Kryssbånd-noder for Ruten og Bringen kan komme på litt lengre sikt når radio utstyr og logikk er oppdatert.

Bjørn, LA1UW, utplasserer APRS i Tydal til helgen. Kallesignalet er LD7TH.

En Tait 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er under oppbygging av Stein-Olav, LA9QV.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.

Tur til Tyholt for å tette gjennomføringen for kabler før vinteren. Sjekke teknisk rom for adkomst til toppantennen. Det meldes fra til Telenor. To 2m/70cm antenner anskaffes, ca. kr 1500,-.

Søknad om nødsambandsmidler er innsendt og bekreftet mottatt hos NRRL.

Ny PC for WinLink er anskaffet. WinLink systemet er snart ferdigstilt og er satt i prøvedrift.

«Rød i sambandsnorge», vi er i dialog med NRRL for å klargjøre dokumentasjon for å komme til gult nivå.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Verktøyet er ordnet. Musene har fått for til høsten.

2017-11-04 Utstyr fra Bjørn Skogen, LA2QU
En provisjon på 20% vil bli gitt til Bjørn. Noe utstyr er allerede solgt og resten vil bli lagt ut for salg på hjemmesiden. En liste med priser er laget over dette utstyret.

2017-11-05 Eventuelt
Det anskaffes en videoløsning for lokalet, estimert til maks kr 3000,-.

Anskaffelse av mat og drikke til julemøtet 12. desember planlegges. Gevinster til lotteriet bør økes noe i forhold til tidligere. Budsjett som tidligere år. Ingar, LA4CKA, forespørres som tidligere for å ta seg av serveringen.

Diskusjon av vår Facebook mhp på bruk av denne for medlemmer og ikke-medlemmer. Sidene er tilgjengelig for interesserte så lenge bruken er i samsvar med våre etiske regler.

Tildeling og bruk av adgangskort til lokalene utenom tirsdagskveldene ble diskutert. Det vil bli laget regler for dette for diskusjon på neste styremøte. Aksjon, Knut, LB9BG.

Møteplanen for nyåret tas opp i neste styremøte.

Det er for liten aktiviteter omkring tester og vi bør gjøre tiltak for å få i gang slike aktiviteter igjen. Det lages et innslag for hjemmesidene så snart som mulig.

Rotor på mast B er skadet og trenger vedlikehold.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem

Forfall:
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 6. desember 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.