Cross-band node mellom Trondheim og Oppdal

Trondheim, 31.10.2017

Stemningsbilde fra Gråkallen, hvor cross-band noden er installert

For å bedre tilgjengeligheten og øke bruken av «fjerne» repeatere har Trondheimsgruppen satt i gang et prøveprosjekt med en cross-band node mellom Trondheim og Oppdal. Den nye noden består av en dual-band VHF/UHF radio, og er p.t. plassert på Gråkallen. Noden kommuniserer automatisk med vår VHF-repeater på Almannberget (VHF split), mens den benytter UHF simplex mot «omverden» til/fra Gråkallen.  

Selve cross-band noden; en TYT TH-7800

Alle med en UHF-radio innenfor Gråkallens dekningsområde vil nå kunne kjøre mot VHF-repeateren på Oppdal. Vi har testet noe tid for å finne en gunstig UHF-frekvens, og har valgt 433.050 MHz. Denne frekvensen KAN bli endret, så følg med på QST og på hjemmesiden. Oppdalsrepeateren er satt i «bærebølgemodus», hvilket vil si at den sender kun når den mottar bærebølge. Det krever derfor en viss tilvenning å benytte cross-band funksjonaliteten (vent ca 2 sek før du nøkler UHF’en).
Repeateren åpnes fra UHF-radioen på vanlig måte med 1750 Hz eller DTMF 7.

Det er LB9RE Håvard, LA9QV Stein-Olav og LA4THA Bård, som i hovedsak har jobbet med å få på plass løsningen. Spørsmål eller tilbakemeldinger kan med fordel rettes til èn av disse.

LA4THA – Bård