2017-06-07-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 7. juni 2017

2017-06-01 Saker fra forrige styremøte
Garasjelysene er nå støydempet. Ledpærer i huset skiftes til støysvak type. Lysrør skiftes til støysvak type.

Jording for shacken sjekkes. Utstyr i shacken jordes.

Informasjon om kurs til høsten er lagt ut på hjemmesiden og Facebook. Flere kvelder med praktiske øvelser legges til LA2T. Interesserte som har meldt seg får tilbakemelding. Tidligere deltagere vil bli kontaktet. Aksjon Knut, LB9BG.  

2017-06-02 Økonomi
Det er ennå 17 medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Status for disse medlemmene blir tatt opp på styremøte i august.
Gruppen har god økonomi.

2017-06-03 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

Arbeidsprogrammet ble presentert. Ruten LA8TR og APRS er OK og kan fortsette et år til. En prioritering av øvrige oppgaver vil bli gjort.

PC for stasjon B må byttes innen garantitiden. Aksjon, Tor, LA3WAA.

Yaesu VXR 9000 repeater er solgt kr 5000,-.

En Tait II 800 klargjøres som reserve og logikk anskaffes for denne. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Utstyr for APRS på Litjvola/Tydal klargjøres. En strømforsyning anskaffes. Aksjon Håvard, LB9RE.

Radiostasjonen på Granås monteres så snart vær og føre tillater. En plan lages for utstyr til montering. Alt er klart fra Get sin side. Aksjon Bård, LA4THA.

Vinsj for mast A må repareres eller skiftes. Aksjon, Oddbjørn, LA9JK.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
PC for radiostasjonen på Granås er klar med skjerm etc.. APRS på LA2T flyttes til Granås når alt er klart.

Alt er klart for montering av APRS på Tyholt. Aksjon Bård, LA4THA.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Det planlegges dugnad for vask og rydding tirsdag 20. juni etter grillaften. Det skal fjernes mer overflødig materiell fra loftet.

2017-06-05 Eventuelt
Opplegg for grillaften blir som tidligere, budsjett ca kr 3000,-. Kjøkkenhjelp ordnes av styret. Loddbøker for lotteri anskaffes. Premier for utlodning mottas.

Adkomst for rullestol er tatt vekk under vedlikeholdsarbeid på huset.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

 

Neste styremøte er onsdag 23. august 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.