2016-10-05-Styremøte

2016-10-01 Saker fra forrige styremøte
Flere aktiviteter i gruppen bør komme i gang slik at flere er mer aktive på radioen.
Gode forslag mottas! Aktivitetskvelder med flere ulike aktiviteter på tirsdagene ønskes. Styret går foran som et godt eksempel.

Utstyret fra 3ZV er ikke hentet. John, LA9AJA er forsøkt kontaktet. APRS på Fosen er under forberedelse.  

2016-10-02 Økonomi
Medlemsregistret er ajourført etter at fristen for betaling er gått ut. Gruppen har god økonomi.

2016-10-03 Komiteene
Teknisk komite;
Turen til Oppdal ble gjennomført på fredag 23. september. LA7ORR har fått ny radio, Tait 800II, og byttet kanal til R7. APRS har falt ut, ny tur opp til Almanberget planlegges.

APRS på Ruten LD7TR sender kun beacon hver halvtime i perioder. En resetting av radio og TNC kan være riktig tiltak, som sist. Tur opp bør planlegges før vinteren. Aksjon, Stein-Olav, LA9QV.

APRS på Hommelfjell gjør stasjonen på Røros overflødig og denne stenges.

Det vurderes å endre sambandsoppsettet for Bringen og Røros med eventuell link til Trondheim. En kryssbåndstasjon for 2m/70cm settes opp på Røros og Liaåsen tilknyttet LA8QR på Bringen.

Det planlegges oppsett av APRS på egnet lokasjon på Fosen for å bedre dekningen i området.

En fill-in digi APRS vurderes på Støren. John, LA9AJA, er forsøkt kontaktet.

Sambandskomitéen:
Bjørn, LA1UW, har trukket seg fra vervet som leder for komitéen. Bård, LA4THA, er forespurt som ny leder av komitéen.

TV-aksjonen kommer 23. oktober og sambandsopplegget blir likt med tidligere år.

Vi har ikke fått svar på søknaden om sambandsmidler fra NRRL.

Huskomitéen:
Oppussingsprosjektet av lokalene på Lialøkken fortsetter med oppussing av HF shacken som neste tiltak. Forslag til ny farge mottas!

Stolpe settes opp i stua for å støtte bjelken i taket.

Rydding og vinterklargjøring planlegges.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-10-04 TV-aksjonen
Det har vært kontakt med en leder for TV-aksjonen og vi har blitt enige om at vi vil likevel bidra med samband også i år. Medlemmer av gruppen oppfordres til å delta og opplegget vil bli det samme som tidligere år.

2016-10-05 Kurs
Så langt har 9 meldt seg på kurset. Oppstart planlegges torsdag 6. oktober på Lialøkken og vil deretter gå på torsdager over ca. 10 kvelder på Charlottenlund barneskole, Churchills vei. Pris for kurset settes til kr 1000,- som også inkluderer ett års medlemskap i Trondheimsgruppen påfølgende år.

2016-10-06 Eventuelt
Jubilant vil få oppmerksomhet på julemøtet.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 2. november kl. 19:00 på Lialøkken.